GanzPlan Hungária Kft.


Go to content

Beka DiSys 02

Képviselet > BAIER & KÖPPEL9.1.5. Idő-ív üzemmód (ív-, és időfüggő kenés)Ha a jelet az ívérzékelő váltja ki (
B8 vagy B9 bemenet), ívmenet alatt az ív-munkaidő, és ív-szünetidő beállításai szerint azonnal megkezdődnek a kenési ciklusok. A B8 vagy B9 bemenet elejtésével az elektronika visszakapcsol a munkaidő és szünetidő kenési ciklusaira, szünetidővel kezdve azt.


7. ábra:

Beállítások idő-ív üzemmódban


Munkaidő (időütem vezérelt kenés)

A mezőben (amíg a
B8-B9 bemenetek aktívak) az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-től 99 másodpercig. A gyári beállítás 6 másodperc.


FONTOS! A szivattyú kenőanyag hozama nem változik a munkaidő változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidővel változtatható.


Szünetidő (időütem vezérelt kenés)

Ebben a mezőben az
Y1 kimenet zárva tartása, azaz az időütem vezérelt kenés két kenési impulzusa között eltelt idő állítható be. Ívütem vezérelt kenés után a szünetidő nullázódik. Az időintervallum 2 másodperctől 99 óra 59 perc 59 másodpercig állítható. A gyári beállítás egy perc 30 másodperc.


Ív-munkaidő (ívvezérelt kenés)

A mezőben (amíg a
B8-B9 bemenetek aktívak) az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-től 99 másodpercig. A gyári beállítás 4 másodperc.


FONTOS! A szivattyú kenőanyag hozama nem változik a munkaidő változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidővel változtatható.


Ív-szünetidő (ívvezérelt kenés)

Ebben a mezőben az
Y1 kimenet zárva tartása, azaz két kenési impulzus között eltelt idő állítható be, mialatt B8, vagy B9 aktív. Az időintervallum 2 másodperctől 99 másodpercig állítható.
A gyári beállítás 2 másodperc.


Ívfelügyeleti idő

Annak elkerülésére, hogy egy elromlott ívérzékelő következtében tartós kenés ne következhessen be, egy ún. ívfelügyeleti időt lehet beállítani. A mezőben az ívfelügyeleti időt (B8, vagy B9 aktív) lehet beállítani. Ha a felügyeleti idő lejár, és még aktív ív-jel van, hibaüzenet keletkezik, és a kenés leáll. Ha az ív-jel a felügyeleti idő letelte előtt megszűnik, a felügyeleti idő nullázódik (visszatér alapállapotba).


Induló mód

A munkaidő beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (
B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

A szünetidő beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (
B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

Gyári beállításként munkaidő kezdőmód van beállítva.


FONTOS! Ez a funkció csak a tápfeszültség bekapcsolásakor működik.


Töltőimpulzusok

A készülék vezetékei különösképpen beüzemeléskor, vagy tisztítás után beállítható töltőciklusokkal tölthetőek meg. Ez az üzemmód akkor is aktív, ha a munkaidőzár
B6 bemenete zárt állapotban van. A megtöltés a készüléken található S2 FILLING gomb megnyomásával is kiváltható. A töltéshez az Y1, és Y2 kimenetek a beállított töltési munkaidő, és töltési szünetidő értelmében vezérlődnek.

A töltés alatt csak a kenőanyag mennyisége ellenőrzött, üres jelzés esetén a szivattyú leáll.

A töltés bármikor leállítható az
S1 RESET gomb megnyomásával.

A töltőciklusok száma 1-től 300 impulzusig változtatható; a gyári beállítás 20 töltőciklus.


FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál több ciklusra van szükség a feltöltéshez.


Töltési munkaidő

Ebben a mezőben a töltési munkaidő állítható be (
S2-vel a vezérlőn), azaz amíg az Y1 kimenet zárt. Az intervallum 2 másodperctől 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás töltési munkaidőre 4 másodperc.


Töltési szünetidő

Azért, hogy a kompresszor által termelt levegő nyomása elérje a rendszerben megkövetelt minimum szintet, a töltési szünetidő változatosan beállítható.


FONTOS! Minél kisebb a kompresszor teljesítménye, annál nagyobb szünetidőre van szükség.


A mezőben a töltés alatti két porlasztási impulzus között eltelt idő állítható be, 2, és 99 másodperc között.
A gyári beállítás töltési szünetidőre 2 másodperc.


FONTOS! Minél kisebb a töltési szünetidő, annál rövidebb időt igényel a csövezés feltöltése.


Tisztítási idő

Ebben a mezőben a tisztítási időt lehet beállítani, azaz azt, hogy az
Y1, Y2, és Y3 kimenetek a tisztító módban (a készüléken az S1 és S2 együttes megnyomásával előhívva) meddig legyenek zárva. A beállított idő 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.
A gyári beállítás tisztítási időre 20 másodperc.


FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál hosszabb tisztítási időt kell beállítani.


Mennyiségmérő


A szivattyú felszerelhető egy ellenőrző funkcióval, amely a szivattyú szállítási impulzusait üzem közben figyeli. Kenőanyag továbbítás közben minden szivattyúműködtetéssel létrejön a
B2 és B3 bemenetek közelítő kapcsolóval való zárása. Ezt a jelet a vezérlő kiértékeli. Hibaüzenetet akkor jelentkezik, ha a kapcsoló a munkaidő alatt nem zár, vagy ha a kapcsolat az azt követő szünetidőben nem szűnik meg.

Ha a mennyiségmérő dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


Mennyiségmérő késleltetés

Ha a mennyiségmérő aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a mennyiségmérő hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielőtt a vezérlőegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külső kiértékelésű, ha a vezérlőegység nehezen hozzáférhető, és ha nincs külső RESET (B5 bemenet zárási) lehetőség.


Légmennyiségmérő
Légmennyiségmérő


Egy, a szivattyúhoz vezető porlasztólevegő-csőbe épített légmennyiség mérővel a fúvókához áramló levegőmennyiség figyelemmel kísérhető. A légmennyiség visszaesésekor hibaüzenet jelenik meg. Az érzékelő kapcsainak porlasztás ideje alatt zártnak, szünetidő alatt pedig nyitottnak kell lenni. Ha a mennyiségmérő dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


Légmennyiségmérő késleltetés

Ha a légmennyiségmérő aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a légmennyiségmérő hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielőtt a vezérlőegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külső kiértékelésű, ha a vezérlőegység nehezen hozzáférhető, és ha nincs külső RESET (B5 bemenet zárási) lehetőség.


Kompresszor

Hogy a kisebb szállítási teljesítményű kompresszorok léghozamát is szavatolni lehessen, ún. kompresszorindulási-időt lehet beállítani.

Ha a kontrolldobozka aktív, a hálózati feszültség bekapcsolásakor egy előre beállítható nagyságú időzítés fut le. Ez idő alatt bemeneti jelek nem kerülnek feldolgozásra, és kimeneti jelek nem kerülnek kiadásra. Az indulási idő után a vezérlés az előre kiválasztott üzemmódra vált. A beállított indulási idő 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.


Irányfelismerés

Igény szerint a nyomkarimát, vagy a sínfejet ívben vagy mindkét oldalon, vagy csak a sínnek nekifutó kerék oldalán kell ívfüggően kenni. Ez azért szükséges, mert ívirány függő kenésnél vagy két szivattyú alkalmazásával, vagy egy mágnesszelepen keresztül az Y4 kimeneten át a kenőanyag-levegő keverék útjának átváltásával a megfelelő fúvókák legyenek ellátva.


Tartós levegőporlasztás

Ha a tartós levegőporlasztás opció aktív, a levegő az
Y2 kimenetén keresztül az ívjel teljes tartama alatt (B8 és B9 bemenet) áramlik. Ez a beállítás csak akkor lehetséges, ha a szivattyú két (a szivattyúműködtetéshez, és a porlasztólevegőhöz) különálló mágnesszeleppel rendelkezik.


9.1.6. Ütem-ív üzemmód (ív-, és útfüggő kenés)


Ha a jelet az ívérzékelő váltja ki (
B8 vagy B9 bemenet), ívmenet alatt az ív-munkaidő, és ív-szünetidő beállításai szerint azonnal megkezdődnek a kenési ciklusok. A B8 vagy B9 bemenet elejtésével az elektronika visszakapcsol a munkaidő és ütem kenési ciklusaira, ütemmel kezdve azt.


8. ábra:

Beállítások ív-ütem üzemmódban


Munkaidő (kenési idő)

A mezőben az
Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-től 99 másodpercig. A gyári beállítás 6 másodperc.


FONTOS! A szivattyú kenőanyag hozama nem változik a munkaidő változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidővel változtatható.


Ütem

A mezőben ütemfüggő kenés alatti két kenőimpulzus (
Y1 bekapcsolás) közt számlált impulzusok nagysága állítható be 1 (egy)-től 9999 ütemig. A gyári beállítás 3 ütem.


Ív-munkaidő (ívvezérelt kenés)

A mezőben (amíg a
B8-B9 bemenetek aktívak) az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-től 99 másodpercig. A gyári beállítás 4 másodperc.


FONTOS! A szivattyú kenőanyag hozama nem változik a munkaidő változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidővel változtatható.


Ív-szünetidő (ívvezérelt kenés)

Ebben a mezőben az
Y1 kimenet zárva tartása, azaz két kenési impulzus között eltelt idő állítható be, mialatt B8, vagy B9 aktív. Az időintervallum 2 másodperctől 99 másodpercig állítható.
A gyári beállítás 2 másodperc.


Ívfelügyeleti idő

Annak elkerülésére, hogy egy elromlott ívérzékelő következtében tartós kenés ne következhessen be, egy ún. ívfelügyeleti időt lehet beállítani. A mezőben az ívfelügyeleti időt (
B8, vagy B9 aktív) lehet beállítani. Ha a felügyeleti idő lejár, és még aktív ív-jel van, hibaüzenet keletkezik, és a kenés leáll. Ha az ív-jel a felügyeleti idő letelte előtt megszűnik, a felügyeleti idő nullázódik (visszatér alapállapotba).


Induló mód

A munkaidő beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (
B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

A szünetidő beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

Gyári beállításként munkaidő kezdőmód van beállítva.


FONTOS! Ez a funkció csak a tápfeszültség bekapcsolásakor működik.


Töltőimpulzusok

A készülék vezetékei különösképpen beüzemeléskor, vagy tisztítás után beállítható töltőciklusokkal tölthetőek meg. Ez az üzemmód akkor is aktív, ha a munkaidőzár
B6 bemenete zárt állapotban van. A megtöltés a készüléken található S2 FILLING gomb megnyomásával is kiváltható. A töltéshez az Y1, és Y2 kimenetek a beállított töltési munkaidő, és töltési szünetidő értelmében vezérlődnek.

A töltés alatt csak a kenőanyag mennyisége ellenőrzött, üres jelzés esetén a szivattyú leáll.

A töltés bármikor leállítható az
S1 RESET gomb megnyomásával.

A töltőciklusok száma 1-től 300 impulzusig változtatható; a gyári beállítás 20 töltőciklus.


FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál több ciklusra van szükség a feltöltéshez.


Töltési munkaidő

Ebben a mezőben a töltési munkaidő állítható be (
S2-vel a vezérlőn), azaz amíg az Y1 kimenet zárt. Az intervallum 2 másodperctől 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás töltési munkaidőre 4 másodperc.


Töltési szünetidő

Azért, hogy a kompresszor által termelt levegő nyomása elérje a rendszerben megkövetelt minimum szintet, a töltési szünetidő változatosan beállítható.


FONTOS! Minél kisebb a kompresszor teljesítménye, annál nagyobb szünetidőre van szükség.


A mezőben a töltés alatti két porlasztási impulzus között eltelt idő állítható be, 2, és 99 másodperc között. A gyári beállítás töltési szünetidőre 2 másodperc.


FONTOS! Minél kisebb a töltési szünetidő, annál rövidebb időt igényel a csövezés feltöltése.


Tisztítási idő

Ebben a mezőben a tisztítási időt lehet beállítani, azaz azt, hogy az Y1, Y2, és Y3 kimenetek a tisztító módban (a készüléken az S1 és S2 együttes megnyomásával előhívva) meddig legyenek zárva. A beállított idő 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.
A gyári beállítás tisztítási időre 20 másodperc.


FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál hosszabb tisztítási időt kell beállítani.


Mennyiségmérő


A szivattyú felszerelhető egy ellenőrző funkcióval, amely a szivattyú szállítási impulzusait üzem közben figyeli. Kenőanyag-továbbítás közben minden szivattyúműködtetéssel létrejön a
B2 és B3 bemenetek közelítő kapcsolóval való zárása. Ezt a jelet a vezérlő kiértékeli. Hibaüzenetet akkor jelentkezik, ha a kapcsoló a munkaidő alatt nem zár, vagy ha a kapcsolat az azt követő szünetidőben nem szűnik meg.

Ha a mennyiségmérő dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


Mennyiségmérő késleltetés

Ha a mennyiségmérő aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a mennyiségmérő hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielőtt a vezérlőegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külső kiértékelésű, ha a vezérlőegység nehezen hozzáférhető, és ha nincs külső RESET (B5 bemenet zárási) lehetőség.


Légmennyiségmérő


Egy, a szivattyúhoz vezető porlasztólevegő-csőbe épített légmennyiség mérővel a fúvókához áramló levegőmennyiség figyelemmel kísérhető. A légmennyiség visszaesésekor hibaüzenet jelenik meg. Az érzékelő kapcsainak porlasztás ideje alatt zártnak, szünetidő alatt pedig nyitottnak kell lenni. Ha a mennyiségmérő dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


Légmennyiségmérő késleltetés

Ha a légmennyiségmérő aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a légmennyiségmérő hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielőtt a vezérlőegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az
S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.


FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külső kiértékelésű, ha a vezérlőegység nehezen hozzáférhető, és ha nincs külső RESET (B5 bemenet zárási) lehetőség.


Kompresszor

Hogy a kisebb szállítási teljesítményű kompresszorok léghozamát is szavatolni lehessen, ún. kompresszorindulási-időt lehet beállítani.

Ha a kontrolldobozka aktív, a hálózati feszültség bekapcsolásakor egy előre beállítható nagyságú időzítés fut le. Ezidő alatt bemeneti jelek nem kerülnek feldolgozásra, és kimeneti jelek nem kerülnek kiadásra. Az indulási idő után a vezérlés az előre kiválasztott üzemmódra vált. A beállított indulási idő 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.


Irányfelismerés

Igény szerint a nyomkarimát, vagy a sínfejet ívben vagy mindkét oldalon, vagy csak a sínnek nekifutó kerék oldalán kell ívfüggően kenni. Ez azért szükséges, mert ívirány függő kenésnél vagy két szivattyú alkalmazásával, vagy egy mágnesszelepen keresztül az
Y4 kimeneten át a kenőanyag-levegő keverék útjának átváltásával a megfelelő fúvókák legyenek ellátva.


Tartós levegőporlasztás

Ha a tartós levegőporlasztás opció aktív, a levegő az
Y2 kimenetén keresztül az ívjel teljes tartama alatt (B8 és B9 bemenet) áramlik. Ez a beállítás csak akkor lehetséges, ha a szivattyú két (a szivattyúműködtetéshez, és a porlasztólevegőhöz) különálló mágnesszeleppel rendelkezik.


9.2. HW-teszt (hardver-teszt)A hardver-teszt módban az üzemjelző lámpák, kimeneti relék, nyomógombok, és a vezérlőegység bemeneteit lehet ellenőrizni.

Ha a HW-teszt mezőt nyugtázzuk, az ellenőrző program HW-teszt üzemmódba kapcsol át. Ezt a módot a
„Yes” nyomógomb megnyomásával nyugtázzuk.


9. ábra:

Megerősítés kérése a HW-teszt üzemmódhoz


Ha a
„Yes” gombot megnyomjuk, megjelenik a HW-teszt képernyő


10. ábra:

HW-teszt üzemmód kezelői felülete


A „
LED Teszt” gomb megnyomásával a LEDek rövid idő után sorra felvillannak.

A
„Relé-teszt” gomb megnyomásával a kimenetek automatikusan tesztelődnek.

A
„Vissza” gomb megnyomásával az előző képernyőre lehet visszajutni.

A
„Fájl" menü megnyitásával egy legördülő menü jelenik meg az alábbi menüpontokkal:


A) „Megnyitás":

Meglévő adatok megnyitása (Szervizprotokoll);


B) „Mentés":

A vezérlés kiértékelt adatainak mentése;


C) „Bezárás":

Jelenleg megnyitott szervizprotokoll-adatok bezárása, ill. kapcsolat leválasztása;


D) „Szervizprotokoll módosítása":

Megnyitott szervizprotokoll módosítása (a mentett protokollok már nem módosíthatók);


E) „Nyomtatás":

Megnyitott adat kinyomtatása;


F)Nyomtatási kép":

Szervizprotokoll megjelenítése


G) „Nyomtató beállítása":

Nyomtató-konfiguráció beállítása;


H) „Bezárás":

BEKA diagnózis-szoftver BEKA-DiSys bezárása.


A
„Súgó” menüben az „Info” menüpont alatt többek közt a verziószám tudható meg.


11. ábra:

Menü


A B) „Mentés" menüponthoz:

Felhasználó-specifikus mentés.

Ebben az ablakban a szervizprotokoll számára fontos adatok kerülnek bevitelre. Ehhez tartoznak a felhasználó címén kívül a beépítést, és szerelést végző cég elérhetőségei, valamint a gépre jellemző adatok.


12. ábra:

Adatbevitel


Az F) „Nyomtatási kép" menüponthoz:

Az összefoglaló nézet menüpont alatt minden kiolvasott vezérlésről szervizprotokoll készül. Ez a szervizprotokoll minden adatot, hibát, és jelenséget tárol egy áttekinthető formában, továbbá bizonyítékot szolgáltat a felhasználónak, és karbantartónak, hogy a FluiLub készüléke problémamentesen működik.


13. ábra:

Összefoglaló nézet


9.3. Általános információk


Rendszerkövetelmények:

  • IBM-kompatibilis számítógép
  • 8 MB RAM
  • Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7
  • CD/DVD meghajtó
Az oldal tetejére

Kezdőlap | Rólunk | Tevékenység | Képviselet | Partnerek | Kapcsolat | Site Map


Back to content | Back to main menu