GanzPlan Hungária Kft.


Go to content

Fluitronic 4154.100

Képviselet > BAIER & KÖPPEL
KEZELÉSI LEÍRÁS


a FLUITRONIC 4154.100

vezérlőegységhez
1. Alkalmazás


A FluiLub vezérlőegység nyomkarimakenő berendezések vezérlésére szolgál.

A funkciók, és beállítási lehetőségek a választható alkalmazások összes területét átfogják, és biztosítják a legjobb üzemeltetési feltételeket.

A következő leírás kivonatosan tartalmazza a felhasználási és beállítási lehetőségeket, és a vezérlőkészülék főbb jellemzőit.


Nyomkarima kenés:

Feladat:

vasúti járművek nyomkarimáinak idő-, út-, illetve ívfüggő kenését végző berendezés vezérlése.

1.1 Funkciók

1.1.1 Feltöltés

- A csővezeték kenőanyaggal történő feltöltése üzembe helyezéskor illetve tisztításkor az S2-es nyomógombbal.

- 10-100 feltöltési ciklus beállító kódkapcsoló SW3, 4 - 6-os kapcsolók.

- Folyamatos feltöltés beállítása a B10 kapcsolással a 2X-jelü csatlakozónál

- Szünetidő beállító kódkapcsoló SW3, 7 + 8-os kapcsolók.

- Üzemidő (kifúvási idő) beállító kódkapcsoló SW2, 4 - 8-as kapcsolók.

1.1.2 Tisztítás

- A tisztítás a kiegészítő Y3-as mágnesszeleppel illetve az S1 és S2 nyomógombok egyidejű megnyomásával indítható

- 10-100 feltöltési ciklusszám beállítása az SW3-as kódkapcsoló 4 - 6 kapcsolóival.

- Szünetidő beállítása az SW3-as kódkapcsoló 7 - 8 kapcsolóival.

- Üzemidő (kifúvási idő) beállítása az SW2-es kódkapcsoló 4 - 8 kapcsolóival.

2. Beépítés

Az alapváltozatnál a vezérlőegység a központi kenőkészülékbe van beépítve, illetve bekábelezve. A vezérlőegység beépíthető meglévő kapcsolószekrénybe, vezérlőpultba, szabványos elosztósínre. A beépítéskor biztosítani kell a vezérlőegység könnyű kezelhetőségét, beállíthatóságát.

Működtető feszültség 24 V DC, 12 - 40 V megengedett feszültségtartománnyal. Ettől eltérő tápfeszültség esetén a 24 V DC szekunder feszültséget valamilyen hálózati leválasztó egységen keresztül biztosítani kell. Speciális feszültségre hálózati leválasztóegység beépíthető a központi kenőkészülékbe.

2.1 Beépítési méretek:

3. Műszaki adatok


Villamos műszaki adatok

Feszültség ellátás:
24 V DC

Megengedett feszültségtartomány: 12- 40 V DC

Áramfelvétel: 0,7 A (teljes kihasználtságnál)

Felvett teljesítmény: 18 W (teljes kihasználtságnál)


Kimenetek az 1X csatlakozónál: (Y1-Y4)

Üzemi feszültség: 24 V DC

Kapcsolási teljesítmény: 100 W

Hibajelzés „ERROR” az 1X csatlakozónál: 1 váltóérintkező


Bemenetek a 2X csatlakozónál (B1-B10)

Vezérlő feszültség: 24 V DC

Vezérlő áram a bemeneteknél: 7 mA 24 V-nál

Általános műszaki adatok:

Környezeti feltételek: -20°C-tól +60°C-ig, Relatív páratartalom: 10-90%-ig

Védettség: IP41

3.1 Készülék felépítés

A csatlakozókat, kapcsolókat, nyomógombokat tartalmazó vezérlőegység egy alumínium lemezekből összeállított házban van elhelyezve az alábbi kivitelben:

3.2 Feliratozás


1X:
Csatlakozó 1

OUTPUT: Kimenetek: Tápfeszültség, mágnesszelepek, és hibakijelzés


2X: Csatlakozó 2

INPUT: Bemenetek B1-től B10-ig a berendezés jeleinek kiértékeléséhez

CHECK: Diagnosztikai csatlakozó


SW1 - SW4 Kódkapcsolók az üzemi paraméterek beállításához

FUNCTION OK:
Üzemi kijelzések

S1 nyomógomb: Hibajelzés törlés és üzemmód visszaállítás

S2 nyomógomb: Feltöltési üzemmód indítása üzembe helyezéshez

S1-, és S2 nyomógombok: A berendezés tisztítása


3.3 Kijelzők

3.4 Nyomógomb funkciók


S1 RESET:

1. Egy hibajelzés visszaállítása
2. Egy kenési ciklus elindítása
3. Feltöltési üzemmód leállítása
4. Tisztítási üzemmód leállítása


S2 FILLING:
5. A csővezeték feltöltésének elindítása üzembe helyezéskor, vagy tisztítási üzemmód után


S1+S2 CLEANING:
6. Tisztítási üzemmód elindítása egy Y3-jelü mágnesszeleppel


3.5 Csatlakoztatás

Az 1X-es „OUTPUT" csatlakozás tartalmazza a hálózati csatlakozókat az Y1-Y4 mágnesszelepek vezérléséhez, illetve a hibajelzés kimenetét „ERROR". A 3-6-os kimenetek a pozitív kimenetek a mágnesszelepekhez. A 2X-es „INPUT" csatlakozás tartalmazza a vezérlési-, és ellenőrző bemeneteket.


3.5.1 Villamos csatlakoztatási rajz:

3.5.2 1X csatlakozó:


Netz: 24 V DC tápfeszültség csatlakoztatás

Y1: Mágnesszelep vezérlés a kenőpumpa működtetéshez

Y2:
Mágnesszelepvezérlés a kilevegőzéshez

Y3: Mágnesszelep vezérlés a tisztítási üzemmódhoz

Y4: Mágnesszelep vezérlés a pumpa átkapcsoláshoz

ERROR: Hibakijelző relé, hibamentes üzemnél meghúzva, hiba esetén elejtve


3.5.3 2X csatlakozó:

B1: Ütemvezérlés-számláló bemenet, és szünetidő blokkolás

B2: Szállított mennyiség ellenőrzés 1-es kenőpumpa

B3: Szállított mennyiség ellenőrzés 2-es kenőpumpa

B4: Kenőanyagtartály kenőanyagszint ellenőrzés

B5: RESET

B6: Üzemidő (kifúvási) blokkolás

B7: Levegőmennyiség ellenőrzés

B8:
Balosív bemenőjel

B9: Jobbosív bemenőjel

B10: Csővezeték kenőanyaggal feltöltése


3.5.4 Megjegyzések a B1 - B10 vezérlési pontokhoz (2X csatlakozó):

B1 bemenet:
Ütemvezérléses üzemmódban az ütemszámláló az érintkező minden egyes zárásánál eggyel feljebb lép.

Időfüggő vezérlés esetén az érintkező zárásakor az időérzékelés blokkolva. Az érintkező nyitásakor az időérzékelés újra indul.

B2 bemenet:
A szállított mennyiség ellenőrző jele dinamikusan kerül kiértékelésre. Az érintkezőnek üzemidő alatt zárnia, a következő szünetidő alatt nyitnia kell.

B3 bemenet:
A funkció a B2-vel megegyezik, de csak arra az esetre, ha 2 pumpa vezérlését kell elvégezni. A B2-, és B3-bemenet egyszerre kerül lekérdezésre és foglaltság esetén egymással csereszabatosak.

B4 bemenet:
A kenőanyagszint ellenőrző minimálszint kapcsolójának érzékeléséhez. Minimálisnál magasabb kenőanyagszint esetén állandóan zárva. Amennyiben nincs nívókapcsoló beépítve, úgy a B4-es bemenetet +24 V-tal át kell hidalni. A kenőanyagtartály feltöltésekor az érzékelő a zavarjelzést önműködően törli, és kenőimpulzust indít el.

B5 bemenet:
A vezérlőegység homloklapján levő S1-es „RESET"-gombbal párhuzamosan egy külső „RESET" nyomógomb csatlakoztatható, illetve alkalmazható (beépíthető).

B6 bemenet:
Amennyiben az üzemidő blokkolás érintkezője a szünetidő alatt záródik, vagy elértük a beállított ütemszámot, úgy a pumpa Y1-es mágnesszelepének vezérlése csak akkor indul újra, ha az érintkező újra nyit.

B7 bemenet:
Az opcionálisan alkalmazható levegőmennyiség ellenőrzés érintkezője, - amely a porlasztott levegő vezetékébe kerül beépítésre,- zár, ha az üzembe helyezés során programozott levegőmennyiség elérésre kerül. Újra zár, ha a levegőtáplálás megszűnik, (szünet).

B8 bemenet:
Ívfüggő vezérlés esetén, ha a balos ívben az ívérzékelő érintkezője zár, akkor a bal oldali szórófejekhez rendelt (Y1/1)-es pumpa vezérlésre kerül az Y4-es irányváltó mágnesszeleppel együtt.

Amennyiben nem irányfelismerő rendszerrel ellátott ívérzékelő van beépítve (a kezelési utasításban ismertetésre nem kerülő funkció), úgy mindkét oldali szórófejeknél a kenés működik. A vezérlés a B8-, vagy B9-nél választhatóan történhet.

B9 bemenet:
Ívfüggő vezérlés esetén, ha a jobbos ívben az ívérzékelő érintkezője zár, akkor a bal oldali szórófejekhez rendelt (Y1/2)-es pumpa vezérlésre kerül. Amennyiben nem irányfelismerő rendszerrel ellátott ívérzékelő van beépítve (a kezelési utasításban ismertetésre nem kerülő funkció), úgy mindkét oldali szórófejeknél a kenés működik, az Y4-es mágnesszelep vezérlése kimarad. A vezérlés a B8-, vagy B9-nél választhatóan történhet.

B10 bemenet:
Külső nyomógomb B10-es bemenethez csatlakoztatásával, illetve az érintkező zárásával a csővezeték feltöltése az előre beállított ciklusszámmal megindul. A feltöltés az érintkező nyitásával megszakad. Ha a feltöltést az S2-es nyomógombbal indítottuk el, úgy a B10-es érintkező nyitása után a beállított ütemszám végrehajtódik. A feltöltés az S1-es „RESET" gombbal megszakítható. A bemenethez csatlakoztatott külső nyomógombbal álló járműnél próbakenés végezhető, a szórófej helyes beállításának, illetve a helyes működés ellenőrzésének érdekében. Kenés akkor indítható, ha az üzemidő B6 érintkezője ekkor zárva van. A kenés akkor szakad meg, ha a vezérlőegységhez „üres" jelzés érkezik. A többi funkció ellenőrzése ilyenkor blokkolva van.

Választhatóan a B1-B10 bemeneteknél alkalmazható potenciálszabad csatlakoztatás, vagy pnp leválasztó kapcsolással. A GND-jelű pontokat a leválasztó pnp kapcsolástól a 2X-24-es ponthoz kell kötni.

A B1-B10 bemenetek +24 V DC bekötése más feszültségforrásról nem megengedett!4. Alkalmazható üzemmódok

Nyomkarima kenés

A következő séma egy külső levegőellátású, szállított mennyiség-, és opcionális levegőmennyiség ellenőrzéssel ellátott nyomkarima kenő berendezés felépítését mutatja.

4.1 Berendezés sémák

Kenőpumpa irányfüggő vezérlése:

4.2 Folyamatdiagram

A vezérlés a berendezés bekapcsolása után kb. 1 perccel aktivizálódik. Ezalatt az idő alatt (ha be van építve) a kenőanyag szint, a pumpa ellenőrzésre kerül.

Az előkészületi idő lefutása után a beállított üzemidő, szünetidő illetve az útfüggő kenési üzemmód üzemkész, útjel esetén a távolságmérés indul.

Ha a B6 zárva bekapcsolt berendezésnél, úgy a kenési impulzus tiltva, az üzemidő vezérlés csak nyitott érintkezésnél aktív. Ezzel a kapcsolással lehet, pl. a szórási folyamatot egy adott sebesség alatt, vagy a jármű álló helyzeténél blokkolni.


5. Kódkapcsoló SW1 (Szünetidő)

A szünetidő az az idő, amikor a pumpa levegősen nincs működtetve (két üzemidő között). A szünetidőt az SW1-es kódkapcsoló csoporttal lehet beállítani. Az SW1-es kapcsolócsoportnál csak akkor aktív az „idő" üzemmód, ha az 1-es kapcsoló ki-, „OFF" állásban van. Az időtartamot a 2-4 kapcsolókkal, a lezárási időt az 5-8 kapcsolókkal állíthatjuk be. Ha az 5-6 kapcsolók nem „ON"-állásban vannak úgy az alapérték (alapidő) érvényes. Az 5-8 kapcsolókkal lehet a teljes időt beállítani.


Beállítási példa: szünetidő 1 perc (60 mp)

Példa 1: kapcsoló 3, 6 (20 mp) és 7 (40 mp) „ÖN" összesen 60 mp

Példa 2: kapcsoló 2, 3 és 6 (60 mp) „ÖN" összesen 60 mp


5.1 Beállítási táblázat (Szünetidő)

5.1.1 Kódkapcsoló SW1 (Szünetütem)

A szünetütem az az ütemszám, amikor a bekapcsolt berendezés esetén a pumpa nincs levegős működtetés alatt. A szünetütemszámot az SW1-es kódkapcsoló csoportnál lehet beállítani. A szünetütem üzemmód csak abban az esetben aktív, ha az SW1-es kapcsolócsoport 1-es kapcsolója „ON"-állásban van. A 2-4-es kapcsolókkal az ütemtartalmat, az 5-8 kapcsolókkal az össz. ütemszámot lehet beállítani. Ha az 5-6 kapcsolók nincsenek „ON"-állásban, úgy az alapérték érvényesül. Az 5-8 kapcsolók adják meg az összes ütemszámot.

Beállítási példa: szünetütemszám 60 ütem

Példa 1: kapcsoló 1, 2, 6 (20) és 7 (40) „ON" összesen 60 ütem

Példa 2: kapcsoló 1, 3 és 6 (60) „ON" összesen 60 mp


5.2 Beállítási táblázat (Szünetütem)

6. Kódkapcsoló SW2 (Üzemidő)

Az üzemidő a berendezés működése során az az idő, amikor a pumpa levegősen működtetésre kerül, és kifúvás van a szórófejeknél. Az üzemidő az SW2 kódkapcsoló csoport 4-8 kapcsolóival állítható be.


Beállítási példa: üzemidő 12 mp

Beállítás: kapcsoló 4 „ON" = alapérték


6.1 Beállítási táblázat (Üzemidő)

6.2 Kódkapcsoló SW2 (Ellenőrzés)

Az üzem közbeni ellenőrző üzemmódok beállítása az SW2-es kódkapcsoló csoport 1-2 kapcsolóival történhet.

6.3 Szállított kenőanyag ellenőrzés

A kenőberendezés felszerelhető szállított kenőanyag ellenőrzéssel, amely a pumpa által továbbított kenőanyag impulzusát működés közben ellenőrzi. Az ellenőrzésre felszerelt berendezésnél a pumpa működésekor a kenőanyagot egy speciális érzékelő kapcsoló érzékeli.

A kapcsoló által küldött jelet a vezérlőegység érzékeli. Zavart érzékel a vezérlőegység, ha a működés során a speciális kapcsoló nem kapcsol be, illetve ki. Két szivattyúval működő irányfüggő nyomkarima kenés esetén mindkét pumpa felszerelhető szállított kenőanyag ellenőrzéssel. Ez az érzékelés hibajelzést ad akkor is, ha a kenőanyagtartály üres és ezért nem érzékelhető kenőanyag kiáramlás. Amennyiben a kenőanyagtartály el van látva minimális kenőanyagszint kapcsolóval, úgy ez a teljes leürülés előtt ad hibajelzést.

A szállított kenőanyag ellenőrző üzemmód nem üzemel, ha az SW2-es kapcsolócsoport 1-es kapcsoló „OFF"-állásban van.

Az SW2-es kapcsolócsoport 1-es kapcsoló „ON" állásánál a szállított kenőanyag ellenőrző kapcsolótól jövő jele a vezérlőegységben kiértékelésre kerül.

6.4 Levegőmennyiség ellenőrzés

A kenőberendezés pumpa előtti légvezetékébe, egy, a szórófejekhez jutó levegőmennyiséget érzékelő levegőátfolyás érzékelő opcionálisan beépíthető. A levegőmennyiség érzékelés programozható, amelynek beállításához használja a külön kezelési leírást. A levegőmennyiség kb. 10-20 %-os csökkenése esetén - amely az érzékelő beállított pontosságától függ - az érzékelő zavarjelzést ad. Az érzékelőnek üzemidő alatt zárva-, a szünetüzem alatt nyitva kell lennie.

A levegőmennyiség ellenőrző üzemmód nem üzemel, ha az SW2-es kapcsolócsoport 2-es kapcsoló „OFF"-állásban van.

Az SW2-es kapcsolócsoport 2-es kapcsoló „ON" állásánál a levegőmennyiség ellenőrző kapcsolótól jövő jele a vezérlőegységben kiértékelésre kerül


7. Feltöltés, tisztítás


7.1 Kódkapcsoló SW3 (feltöltési-, tisztítási üzem)

Az üres csővezeték gyors feltöltéséhez üzembe helyezésnél, tisztításkor a vezérlőegység programozható feltöltő üzemmódot biztosít.

A feltöltő üzemmód az SW3-as kódkapcsoló csoport 4-6 kapcsolóival állítható be. Ez az üzemmód aktivizálható akkor is, ha a B6 zárva van.

A feltöltő üzemmód az S2 „FILLING"-nyomógombbal történhet a vezérlőegység előlapján.

A vezérlőegység feltöltési üzemmódnál az Y1-, és Y2 kimeneteket működteti. Két pumpa esetén a vezérlőegység először az 1-es pumpát, majd a 2-es pumpát működteti az Y4-es kimenetre kapcsolt váltószelep működtetésével. Az ütemszám mindkét pumpánál az előre beállított értékkel megegyezik. Amennyiben a pumpába kenőanyagszint ellenőrző kapcsoló be van építve, úgy ez a feltöltési üzemmódnál, a minimális kenőanyagszintnél a működtetést leállítja. Tartós feltöltés a B10 bemenet bekapcsolásával lehetséges. Az érintkező nyitása esetén a feltöltés megszakad.

Amennyiben a feltöltési üzemmódot előzőleg az S2 „FILLING" nyomógombbal indítottuk el, a B10 bemeneti pont nyitása után is az előre programozott feltöltési ciklusszám végrehajtódik. Az S1 „RESET"-gombbal a feltöltési üzemmód megszakítható.

Két pumpával működő berendezés esetén a vezérlőegység a B10 bemeneti ponton a pumpákat felváltva vezérli. Tisztítóegység beépítése esetén, a tisztítási ciklusszám az SW3-as kódkapcsoló csoport 4-6 kapcsolókkal állítható be.

A tisztítási üzemmód az S1-S2 „RESET+FILLING" nyomógombok egyidejű megnyomásával indítható el. A vezérlőegység tisztítási üzemmódnál egy, az Y3 kimenetre kapcsolt mágnesszelepet működtet.

Amennyiben a berendezés két pumpával üzemel, úgy a vezérlőegység először az 1-es-, utána a 2-es pumpát működteti az Y4-es kimenet vezérlésével, az előre beprogramozott ciklusszámmal. Ha a tisztítás alatt a berendezést valamilyen okból kikapcsoljuk, úgy a visszakapcsolás után a vezérlőegység a tisztítási folyamatot az előre beprogramozott ciklusszám lefolyásáig folytatja. Ha a tisztítási üzemmód kikapcsolása után a B10 bemenettel a tartós feltöltés kerül elindításra, a tisztítási üzemmód után közvetlenül a feltöltés elindul. A feltöltési és tisztítási folyamatot az S1-es „RESET"-nyomógombbal megszakíthatjuk.

7.2 Beállítási táblázat (feltöltési-, tisztítási üzem)

7.3 Üzemidő beállítása a feltöltéshez, tisztításhoz

A feltöltési-, és tisztítási üzemmódban ugyanaz az üzemidő beállítás érvényes, mint a normál kenési üzemmódnál. Az üzemidő beállítását a táblázat alapján, az SW2-es kapcsolócsoport 4-8 kapcsolókkal végezheti el.


7.4 Szünetidő beállítása a feltöltéshez, tisztításhoz

A csővezeték feltöltése illetve a tisztítási folyamat felgyorsítása érdekében az SW3 kapcsolócsoport 7-8 kapcsolóival a következő szünetidőt lehet beállítani:

8. Kijelzések, hibajelzések

Javítás, szervizelés, alkatrész utánpótlás:

Amennyiben a készülék valamely eleme meghibásodik vagy megsérül, a képviselet szakműhelyében lehetőség van a berendezés javítására, illetve bármilyen tartozék megrendelésére.


GANZPLAN HUNGÁRIA KFT.

1089 BUDAPEST, Gaál Mózes u. 5-7.

Telefon: (1) 333-1332

Fax: (1) 303-6287

E-mail: gph@gph.hu
Az oldal tetejére

Kezdőlap | Rólunk | Tevékenység | Képviselet | Partnerek | Kapcsolat | Site Map


Back to content | Back to main menu