GanzPlan Hungária Kft.


Go to content

Fluitronic 4154.200

Képviselet > BAIER & KÖPPEL
KEZELÉSI LEÍRÁS


a FLUITRONIC 4154.200

vezérlőegységhez
A gyártó 2009 januártól a 4154.200 típusú elektronikával forgalmazza a nyomkarimakenő berendezéseket.Előszó


Jelen kezelési és karbantartási utasítás minden szükséges utalást tartalmaz a FluiTronic II vezérlő szakszerű, és biztonságos üzemeltetéséhez.

Kérjük, olvassa el, és tartsa szem előtt a kezelési és karbantartási utasítás előírásait, amely révén a hibák és veszélyek elkerülhetők.

Ez a kezelési és karbantartási utasítás csak az adott készülékre vonatkozólag érvényes, és minden olyan adatot tartalmaz, amely a szereléshez, a beüzemeléshez, a működtetéshez, ill. a szervizeléshez szükséges.

Az első beüzemelés előtt olvassa át tüzetesen a kezelési és karbantartási utasítást, hogy ezzel a biztonságos, és gazdaságos üzem biztosított legyen.


Mindennemű szerviz, ill. beüzemelési munkálat csak szakképesített személy által végezhető!


Ha a szerviz, ill. beüzemelési munkákat elmulasztják, vagy nem szakszerűen végzik el, a garancia megszűnik.


E leírás a jelenlegi műszaki állapotnak felel meg. A módosítás, és eltérés jogát fenntartjuk.


A Baier + Köppel (BEKA) kifejezett írásos engedélye nélkül e dokumentum része, vagy egésze bárminemű indokkal sem sokszorosítható, vagy továbbítható, függetlenül attól, hogy az milyen módszerrel, és eszközzel történik.

© 2008 Baier + Köppel (Magyar verzió: 2009 GanzPlan Hungária Kft.)

Minden jog fenntartva!1. Biztonsági előírások


Alább alapvető utasítások találhatóak, amelyek a beszerelés, az üzemelés, és a szervizelés alkalmával követendők.

Nem csak e pontban szereplő biztonsági előírások, de más helyen szereplő előírások is figyelembe veendők!

Közvetlenül a készüléken, vagy a készülék alkatrészein elhelyezett utasításokat betartani kötelező, továbbá ezek olvashatósága mindig biztosítandó!

1.1. Személyi képzettség, ill. betanítás

A szerelő, kezelő, szervizelő, és üzembentartó személyzetnek megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A személyzet alkalmasságát, képzettségét, és felügyeletét az üzemeltetőnek kell szabályoznia. Ha a személyzetnek nincs meg a megfelelő tapasztalata, gondoskodni kell a betanításról. Az üzemeltető feladata továbbá, hogy a személyzet a kezelési utasítást teljes mértékig megértse.

1.2. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának következménye lehet mind személyi, mind a készülékben, mind a környezetben okozott kár. Ugyanígy jelentheti a készülékre vonatkozó, mindennemű kárigény elvesztését.


Példaképpen a következők léphetnek fel:


A készülék fontos funkcióinak kiesése;

A szervizelés és üzemeltetés előírt szabályainak hasztalansága;

Személyzet veszélyeztetése elektromos, mechanikus, és kémiai behatásokkal;

A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagokkal.


1.3. Biztonsági előírások üzemeltetők/kezelők részére

Veszélyes anyagok szivárgásának olyan szintű elvezetése, hogy a többi alkatrészben, személyzetben, és környezetben kár ne essék;

Túlnyomás levezető vezetékek, és nyílások olyan elhelyezése (pl. a sűrített levegős rendszer), hogy a többi alkatrészben, személyzetben, és környezetben kár ne essék;

A törvényes határozatokat be kell tartani;

Az áramütés veszélyét el kell kerülni;

További adatlapokat, ill. biztonsági adatlapokat (pl. alkalmazott kenőanyag) szem előtt kell tartani.


1.4. Biztonsági előírások szerviz, vizsgálati, és szerelési munkákhoz

Mindennemű szerviz, vizsgálati, és beüzemelési munkálat csak szakképesített személy által végezhető!

A készüléken végzett munkákat alapvetően álló (üzemen kívüli) helyzetben kell elvégezni. A leírásban szereplő, készülék kikapcsolására vonatkozó előírásokat be kell tartani. A szivattyúk, és az ellátó eszközöket, amelyek egészségre ártalmas anyagot továbbítanak, meg kell tisztítani.

Minden biztonsági, és védelmi berendezést a munkák elvégeztével azonnal vissza kell szerelni.

A vonatkozó rendeletek szerint a környezetre veszélyes anyagokat megfelelően kell kezelni.


1.5. Önhatalmú átépítés és cserealkatrész gyártás

A készülék módosítása, vagy átépítése csak a gyártóval való előzetes egyeztetés után lehetséges. Az eredeti cserealkatrészek, és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata a garancia megszűnését eredményezheti.


1.6. Meg nem engedett üzemeltetési módok

A készülék üzembiztonsága csak a leírásban foglalt, előírásszerű üzemeltetés során szavatolt. A technikai adatok között felsorolt értékeket semmi esetre sem szabad túllépni.

A szerviz-, és javítási munkák során azon alkatrészek, melyek a kenőanyaggal érintkezésbe kerültek, ill. a kenőanyag utántöltés során használt alkatrészeket az ide vonatkozó biztonsági előírások szerint kell kezelni.

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása mindennemű kárigény megszűnését vonja maga után.


A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása mindennemű kárigény megszűnését vonja maga után.


2. Alkalmazás

A Fluitronic II készülék a porlasztásos kenőberendezések optimális vezérlésére szolgál. A funkciók és beállítások a lehetséges alkalmazások egész területét átfogják, és opcionálisan, vagy a lehetőséghez mérten előre választhatóak.


3. Szerelés

Alapesetben a vezérlő egység vezérlőszekrénybe építve, és bekötésre készen van kábelezve. A beépítés már meglévő szekrénybe, vezérlőpultba, vagy elosztó sínre is történhet. Az üzemi paraméterek beállításához a jó hozzáférhetőséget biztosítani kell.


4. Méretek


5. Technikai adatok - elektromos rész


Tápfeszültség: 24 V DC

Engedélyezett feszültségtartomány: 12-40 V DC

Áramfelvétel: 0,7 A (az összes opció kihasználásával)

Felvett teljesítmény: 18 W (az összes opció kihasználásával)Y1-Y4 kimenetek, bekötés 1X-en

Üzemi feszültség: 24 V DC

Kapcsolási teljesítmény: 100 W kimenetenkéntHibaüzeneti kimenet ERROR 1X-en

Kapcsolattípus: 1 váltó

Kapcsolási feszültség: 250 V AC/DC

Max. kapcsolási áram: 2 A

Kapcsolási teljesítmény: 125 VAB1-B10 bemenetek a 2X-en


Vezérlő feszültség: 24 V DC

Vezérlő áram: 7mA bemenetenként6. Technikai adatok - összefoglaló rész

Környezeti feltételek (üzemben): -25…+70 °C, relatív páratartalom 10…90%

Védettség: IP 41

Bekötés: Aljzattal, max. 2,5 mm2

Ház anyaga: Alumínium

Tömeg: 650 g


7. Engedélyek, szabványok

Vizsgálati specifikációk EMV vizsgálat


EN50121-3-2:2007

EN50155:2008 (csak feszültségellátás, §5.1)


8. A készülék felépítése

8.1. A készülék bekötése


Az
1X OUTPUT kapocsléc magában foglalja a hálózati csatlakozót, az Y1-Y4 mágnesszelep-vezérlést, és a riasztási ERROR/OK kimenetet.

A 3-6 mágnesszelep-vezérlő kapcsok pozitív-kapcsolásúak.

A
2X INPUT kapocslécen a vezérlési és felügyeleti bemenetek találhatóak.

8.3. Aljzatkiosztás


Aljzatkapcsolatok 1X-en


Feszültségellátás: 24 V DC


Y1 kimenet: szivattyúvezérlés mágnesszelepe

Y2 kimenet: porlasztólevegő mágnesszelepe

Y3 kimenet: külső tisztítás mágnesszelepe

Y4 kimenet: irányfüggő kenés mágnesszelepeERROR: A relé hibamentes üzem esetén meghúz (hibaüzenet vagy tápfeszültség hiány esetén elejt)Aljzatkapcsolatok 2X-en


B1 bemenet: ütemszámláló bemenet, vagy szünetidő-zár

B2 bemenet: mennyiségmérő szivattyú 1

B3 bemenet: mennyiségmérő szivattyú 2

B4 bemenet: kenőanyagtartály szintellenőrzés

B5 bemenet:
RESET

B6 bemenet: munkaidő-zár

B7 bemenet: légmennyiség ellenőrzés

B8 bemenet: bal ív bemenőjel

B9 bemenet: jobb ív bemenőjel

B10 bemenet: csövek megtöltése kenőanyaggal (tartós megtöltés)Megjegyzések a B1-B10 kapcsok vezérléséhez (2X kapocsléc):

B1 bemenet:
Ütem üzemmódban az érintkező minden zárásával a számláló egy szinttel feljebb lép. Idő üzemmódban az érintkező zárásakor a szünetidő állandó marad. A kapcsolat megszakítása esetén a szünetidő tovább csökken.

B2 bemenet:
A mennyiségmérő jele dinamikusan kerül kiértékelésre. A munkaidő alatt az érintkezőknek zártnak, majd az azt követő szünetidőben szabadnak kell lenni.

B3 bemenet:
Kiértékelés úgy, mint B2-nél, de csak akkor, ha 2 szivattyú van a rendszerben. A B2, és B3 bemenetek lekérdezése párhuzamos, a bekötési kiosztásban felcserélhetőek.

B4 bemenet:
A szintérzékelő kapcsolója, a min. töltésfelügyelet, szabad állapotban zárt. A kapcsolat a kenés elindulásakor lekérdezésre kerül, és zártnak kell lennie.

Ha nincs szintérzékelő beépítve, a B4 bemenetet +24 V-tal át kell hidalni.

A tartály megtöltésekor a hibaüzenetet a szintjelző kapcsoló automatikusan feloldja, és kivált egy kenőimpulzust.

B5 bemenet:
A készülékbe beépített S1 kapcsolón kívül erre a bemenetre köthető egy külön RESET, ill. közbenső kenés gomb.

B6 bemenet:
Ha a munkaidő-zár érintkezője szünetidő alatt zár, a szünetidő lefutása, ill. a beállított szünetütem-érték elérése után csak akkor indul el a szivattyú (Y1) vezérlése, és a porlasztó levegő (Y2) hozzáadása, ha a kapcsolat bontásra kerül.

B7 bemenet:
A opcionális, szivattyúhoz vezető porlasztólevegő csőbe épített légmennyiségmérő érintkezője zár, ha az üzembe helyezéskor betáplált értékű kellő levegőmennyiséget érzékel. A kapcsolat bont, ha a levegő hozzávezetés megszűnik (szünetidő).

B8 bemenet:
Ha az irányfelismeréssel rendelkező ívrérzékelő kapcsa bal ívbe haladáskor zár, akkor azonnali kenési folyamat kezdődik az Y1 mágnesszelep, és az Y2 porlasztólevegő vezérlésével.

Ha irányfelismerés nélküli ívérzékelő van beépítve, a kenési folyamat mindkét oldalra kiterjedően kezdődik meg.

A vezérlés igény szerint történhet a B8, vagy B9-en.

B9 bemenet:
Ha az irányfelismeréssel rendelkező ívérzékelő kapcsa jobb ívbe haladáskor zár, akkor azonnali kenési folyamat kezdődik az Y1 mágnesszelep, és az Y2 porlasztólevegő vezérlésével. Ezen kívül az ívérzékelés idejére az irány-mágneskapcsoló Y4 meghúz.

Ha irányfelismerés nélküli ívérzékelő van beépítve, a kenési folyamat mindkét oldalra kiterjedően kezdődik meg, az Y4 vezérlése kimarad. A vezérlés igény szerint történhet a B8, vagy B9-en.

B10 bemenet:
Ezen bemenet kapcsa zárásának eredményeképpen megindul a csövek beállítás szerinti ciklusos tartós feltöltése.

Az erre a bemenetre kötött kapcsolóval álló jármű esetén is indíthatóak próbaporlasztások fúvóka beállításhoz, vagy a készülékellenőrzéséhez. A kapcsolót a vizsgálat idejére zárva kell tartani.

A kenőimpulzusok kiváltása úgy is lehetséges, hogy a B6 munkaidő-zár bemenet zárt. A kenőimpulzusok kiváltása csak akkor szűnik meg, ha beépített kenőanyag-szintjelző érzékelője üres jelzést ad. A további funkciók nincsenek figyelemmel kísérve.

A B1-B10 bemenetek +24 V DC-vel más telepről történő ellátása engedélyezett.

Tetszés szerinti az alternatíva a feszültségmentes kapcsokra, ha a B1-B10 bemenetek vezérlése pnp kapcsolású közelítő kapcsolóval történik. A közelítő kapcsoló GND kapcsát a 2X léc 24-es kapcsán kell földelni.

Felmerülő kérdéseivel, ill. a készülék jelen dokumentumban nem leírt zavara esetén lépjen kapcsolatba a szakképesített személyzetünkkel:GanzPlan Hungária Kft.

1089 Budapest, Gaal Mózes u. 5-7Tel: +36-1-333-1332

FAX: +36-1-303-6287

Mobil: +36-30-555-0881

e-mail: gph@gph.huAz oldal tetejéreKezdőlap | Rólunk | Tevékenység | Képviselet | Partnerek | Kapcsolat | Site Map


Back to content | Back to main menu