GanzPlan Hungária Kft.


Go to content

Kezelés - M41, V43

Képviselet > BAIER & KÖPPEL


KEZELÉSI LEÍRÁS

A MÁV részére szállított FLUILUB típusú nyomkarima kenő berendezéshez(M41 és V43, V46 sorozatú vontatójárművekhez - 72V)

(Ipari tolató mozdonyokhoz A23, A25 sorozat - 24V)

Vezérlő elektronika:

FLUITRONIC 4154.100

FLUITRONIC 4154.200Kezelési leírás:

BDV

A Fluilub nyomkarima kenő alapvető feladata:


A modern nyomkarima kenő rendszerek alapvető feladata a kopások nagymértékű csökkentése a nyomkarima és sín kapcsolatban, ezzel vonóerő megtakarítás, illetve a zaj leredukálása.

Ezen hatások a nagyon pontos (0,1 cm3/szórófej) kenőanyag adagolás, a kenőanyag kiszórása a nyomkarima egy pontosan meghatározott részére, illetve a kerék többszöri átfordulása mellett egy kenőanyagfilm létrehozásával biztosítható.

Az irányfüggő vezérlésű rendszer minden menetiránynál a legnagyobb igénybevételű kerekek nyomkarimájához juttatja el a kenőanyagot. A menetirányváltás egy sajátos mágnesszeleppel valósul meg. A kenőberendezés 40 km/h sebesség feletti indításához a sebességmérő berendezés biztosít egy nyitó érintkezést.

Az adagoló pumpához tartozó kenőanyagtartálynál alkalmazott kenőanyagszint érzékelő megakadályozza a tartály teljes kiürülését. A minimális szint elérésekor a hibajelzéssel egy időben leállítja a pumpa működését, megakadályozva ezzel annak meghibásodását.

A MÁV részére szállított kenőberendezés (az előre meghatározott paramétereknek megfelelően) időfüggő vezérlésű, amely azt jelenti, hogy egy ciklus 12 másodperc kifúvási, vagy működési időből, illetve egy ehhez szabadon beállítható szünetidőből áll.

Lehetőség van más, pl. távolságfüggő vezérlés kialakítására is, ahol a ciklusidő a 12 másodperces kifúvási időből és egy - szabadon beállítható, - távolsághoz rendelt szünetből áll, amelyhez a sebességmérőtől útimpulzusok adása szükséges.

A készülék hosszú időre elegendő kenőanyag tárolására alkalmas tartállyal rendelkezik, amelynek térfogata az igényeknek megfelelően opcionálisan bővíthető.

A kenőanyag tartály opcionálisan ellátható egy egyszerű szintjelzéssel is, amellyel a készülék kinyitása nélkül a kenőanyagszint könnyen ellenőrizhető illetve a tartály könnyen feltölthető.

A készülékbe beépített elektronika kis energiafelhasználású és opcionálisan a jármű táprendszerétől galvanikusan, továbbá 2 db biztosítóval leválasztott.

Az egységdobozban elhelyezett készülék nem igényel nagy helyet a járműben, ugyanakkor megfelelő védelmet biztosít a véletlen sérülések ellen


1. A MÁV részére szállított berendezés műszaki adatai:

A központi egység a mozdony gépterében van elhelyezve, levegő (10 bar) és villamos csatlakoztatással.

1. 1 db irányváltó mágnesszelep (24 VDC)

2. 2 db forgóvázak közötti főelosztó

3. 4 db szórófejek közötti mellékelosztó

4. 8 db szórófej

5. Üzemi feszültség: *

6. Vezérlési feszültség: 24 VDC (saját elektronika állítja elő)

7. Üzemi kenési nyomás: 7 bar

8. Üzemeltethetőségi hőfoktartomány: -25 °C-tól + 70 °C-ig

9. Felhasználható kenőanyag: Valamennyi NLGI 000 osztályú nyomkarima kenőanyag 30 % zsírtartalom részig

10. Nyomkarima kenés esetén alkalmazandó legkisebb sebesség: 40 km/h

11. Szállított kenőanyag-térfogat: 0,4 cm3/impulzus.

12. Legkisebb beállítandó kiszórási idő MÁV mozdonyhoz: 12 másodperc.


Beállítható ciklusidő: 20 másodperctől 180 óra időtartamig tetszőlegesen kombinálva.


* A berendezés tápfeszültsége a mozdony akkumulátor feszültségétől függően 24 vagy 72 VDC.

72 V-os rendszer esetében egy 72/24 V DC/DC átalakító biztosítja a készülék működtetéséhez szükséges 24 V egyenfeszültséget.

24 V-os rendszer esetében igény szerint alkalmazható egy 24/24 V DC/DC átalakító.


A 2003. június után szállított készülékek tartalmaznak egy digitális kijelzésű számlálót is, mely minden kenő impulzus után számol, így ténylegesen ellenőrizhető a berendezés működése.

(A számláló kijelzése nem törölhető.)


2. Nyomkarima kenő berendezés felépítése a MÁV mozdonyokon

1. Szórófejek közötti mellékelosztók
2. Szórófejek a beállításra szolgáló kockabilinccsel
3. Forgóvázak közötti főelosztók
4. 3/2-utas mágnesszelep a forgóvázak menetirányfüggő vezérléséhez
5. 2 A-es biztosító a DC/DC átalakítóhoz
6. 4 A-es biztosító a készülékvezérléshez
7. Kapocslécek
8. 72/24 V-os DC/DC átalakító (galvanikusan leválasztott)
9. Kenőanyagszint érzékelő
10. Kenőanyagtartály (4,5 liter)
11. Táplevegő csatlakozás (10 bar)
12. Levegőszűrő és nyomásszabályzó szelep
13. Szennyeződés leeresztő
14. 3/2-utas mágnesszelep az adagolópumpa működtetéséhez
15. Digitális kijelzésű számláló
16. 24 V-os vezérlő elektronika
17. Gyorscsatlakozó a pumpás kenőanyag-feltöltéshez
18. Fluilub levegős adagolópumpa
19. Szállított kenőanyag mennyiség ellenőrző
20. Kenőanyag-levegő kivezetés
21. Tápfeszültség csatlakozó
22. Villamos csatlakozó a készülék vezérléséhez


2.1 FluiLub készülék

A FluiLub készülék 4 db csavarral és csavarbiztosítással van a járműhöz rögzítve.

A készülék vezérlésének leírását külön ismertető tartalmazza.

A beépítési hely kialakításánál a környezeti tényezőkre tekintettel kell lenni, pl. a kenőanyagtartály feltölthetősége vagy a szekrény ajtajának kinyithatósága.

Megfelelő nyomású levegő közvetlenül a jármű levegős hálózatáról (főlégtartályról) biztosítható illetve csatlakoztatható.

A szórófejeknél a megfelelő szórási kép biztosításához minimálisan 5 bar, de legalább 6 bar levegőnyomás szükséges, (normál: 7 bar)

A FluiLub készülék levegőigénye tartós működés esetén - ha nincs üzemszünet vagy kikapcsolt állapot - kb. 12 Nm3/h (legnagyobb igény, a legnagyobb szórási teljesítmény beállítása esetén - legrövidebb ciklusidő esetén -), átlagosan: 2 Nm3/h.

A max. 110 V DC tápfeszültség mellett a következő jelek kapcsolódnak:

Időfüggő nyomkarima kenés:

-
AZ (idő megszakítás): kapcsolási rajz 2X csatlakozó 1-es ponttól 2X csatlakozó 6-os pontig 24 V DC.


Működtetés: a két csatlakozópontot rövidre zárva: nincs kenés.

A rövidzárat nyitva: a készülék az előre beállított működési idővel (kiszórási idő + szünetidő) működik.

A két csatlakozópontot a jármű azon pontjához kell csatlakoztatni, amellyel a nyomkarima kenést indítani, illetve leállítani akarjuk, {kontroller érintkező (tolatómozdony), vagy a sebességmérő sebességfüggő kontaktusa (vonali mozdony 40 km/h)}.


Útfüggő nyomkarima kenés:

- Az útfüggő vezérlés a 2-es és 4-es csatlakozópontok között be vagy kikapcsolásos üzemmódban működtethető (2X). Ezen csatlakozópontok az időfüggő vezérlésnél, mint szünet kikapcsolás vezérlésre felhasználhatók.

- Egy külső nyomógombbal az 1-es és 7-es csatlakozópontok között a hibatörlés „Reset" működtethető.

Menetirányfüggő nyomkarima kenés:

- A menetirányfüggő nyomkarima kenés egyszerű módon egy 3/2-utas mágnesszelep alkalmazásával megoldható.

A berendezés hibajelzésének figyelemmel kiséréséhez egy hibajelzést adó kivezetés áll rendelkezésre a Fluitronic elektronikánál. Ennek bekötése járműfüggő.


2.2 Kenőanyag irányváltó szelep

Az adagoló pumpából kilépő levegő-kenőanyag keverék áramlását irányítja a jármű menetirányának megfelelően.

Mindig a haladási irány szerinti első tengelyekhez szerelt fúvókák működnek.

Működtetése a mozdony irányváltójáról történik.

2.3 FluiLub kenőanyag elosztó

A készülékből kilépő kenőanyag a kenőanyag irányváltó szelep után a fő keverő elosztóhoz jut, majd ezt követően a - szórófejek közé azonos csőhosszal beépített - mellék keverő elosztókon keresztül a szórófejek fúvókáin átkerül a nyomkarimákra.

Fő keverő elosztó

Mellék keverő elosztó


3. Szórófejek

Mindkét menetiránynak megfelelően négy-négy szórófej kerül felszerelésre úgy, hogy a szórófejek a menetiránynak megfelelően, a forgóvázak első tengelyeinek nyomkarimáira tudják a kenőanyagot juttatni.

Általában ideális, ha a szórófej - mint a rajzon látható - mintegy 15-30° között, kerül beállításra.

Az ajánlott szög-, és távolság beállítást a nyomkarimához a szöveg után lévő rajz mutatja.

A szórófej tartó rögzítési módja jelentősen befolyásolja a szórófejek megfelelő beállíthatóságát.

A szórófej tartó biztosítja a szórófejek mindenkori utánállíthatóságát, illetve a nyomkarimához történő megfelelő távolság finombeállíthatóságát.

3.1 Hajlékony csövezés

A csövezés szerelése a FluiLub készüléktől a kenőanyag elosztókig a szállítási terjedelemben biztosított hajlékony műanyag - átmérő 8-as csövekkel történik. A kenőanyag elosztóktól a szórófejekig pedig átmérő 6-os csövekkel történik a csövezés. A szerelést úgy kell végezni, hogy a kenőanyag főelosztótól a következő kenőanyag elosztóig elágaztatva vezetett csövezés hossza azonos legyen, hasonlóan, mint az elosztótól a szórófejekig vezető csövezésnél. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden elágazástól a következő elemig terjedő csőhosszaknak lehetőleg szimmetrikusan azonosaknak kell lenniük.


3.1.1 A hajlékony csövezés szerelése

A szállítási terjedelemben biztosított műanyag cső szereletlen állapotban kerül szállításra, és a beépítésnél kell a hosszt szükség szerint levágni, igazítani, továbbá szerelvényekkel ellátni.


Szerelés:

1. A hajlékony csövet a megfelelő hosszban levágni.

2. A csővéget jól bezsírozni vagy olajozni, és egy satuba sérülésmentesen befogni.

3. Az ábrán szereplő csőhüvelyt balmenetnek megfelelően a belső végétől számított kb. 1 mm-ig betekerni.

4. A következő ábrán szereplő kúpos feszítőelem menetes részét először be kell olajozni és jobbmenetnek megfelelően a csővégre már felszerelt csőhüvelybe kell ütközésig becsavarni.

5. A szerelésnél előfordulhat, hogy a csőátmérőnél méretbeli eltérés van és a feszítőelem nem tud a csőbe szabályosan belefúródni, amely esetben a csővég megsérül. Erre az esetre megoldás, hogy a feszítőelem végét a csőbe fúródó végén kb. 1-2 mm oválisra összenyomni, amellyel az ismételt becsavarásnál a feszítőelem vége biztosan beletalál a csővégződésbe.

A már elkészült csövezést a járműszerkezethez kell rögzíteni. A csövezés rögzítését a gumibetétes bilincsekkel illetve műanyag rögzítő elemekkel kell végezni oly módon, hogy a járműnél két mozgó szerkezet között a csövezés szabad mozgása dörzsölés mentesen biztosított legyen.

Figyelmet kell fordítani továbbá arra, hogy a rögzítés során a cső ne legyen megnyomva, vagy összenyomva, illetve az íves hajlításoknál a legkisebb sugár a cső természetes hajlíthatóságánál kisebb ne legyen.

A csövezés könnyebb rögzíthetőségére a jármű már meglevő csövezése felhasználható, amelyhez a cső műanyag rögzítő elemmel rögzíthető. Itt természetesen figyelni kell arra, hogy a párhuzamosan futó cső hőfok vagy mozgás szempontjából a műanyag csövezést ne sértse fel.


4. Üzembe helyezés

4.1 FluiLub készülék

Az üzembe helyezés előtt a készülék kenőanyag tartályát kenőanyaggal fel kell tölteni. A feltöltés történhet feltöltő pumpa (ez ajánlott) segítségével. A feltöltő pumpát a műanyag csővel az erre a célra kialakított csatlakozóval kell csatlakoztatni.

A pumpával fel kell tölteni a kenőanyag tartályt a felső részénél jelzett szintre.

A feltöltő pumpa csatlakoztatásánál, és a kenőanyag feltöltő pumpába töltésekor is ügyeljünk arra, hogy a kenőanyagba szennyeződés ne kerüljön.

Amennyiben a feltöltéshez feltöltő pumpa nem áll rendelkezésre, úgy a kenőanyag kézzel is betölthető a következő módon:

1. A kenőanyag tartály fedelét az ábrán látható módon le kell venni:

2. Fel kell tölteni a kenőanyag tartályt a felső részénél jelzett szintre.

3. A fedél visszahelyezésekor ügyeljünk arra, hogy a kenőanyagba szennyeződés ne kerülhessen.

4. A csőrendszer kenőanyaggal történő első feltöltéséhez a készülék vezérlőegységén található programkapcsolókkal az alábbi beállításokat kell elvégezni:


Szünetidő : 90 mp-re:

SW 1 kapcsoló: 1+2=OFF, 3=ON, 4=OFF, 5=ON, 6+7=OFF és 8=ON

Kiszórási idő : 12 mp

SW 2 kapcsoló: 4=ON, 5+6=OFF, 7+8=ON

Szállított kenőanyag ellenőrzés (be):

SW 2 kapcsoló: 1=ON

Levegőmennyiség ellenőrzés (ki):

SW 2 kapcsoló: 2=OFF

Pumpaáttétel (ki):

SW3 kapcsoló: 1+2+3=OFF

Feltöltési ciklusszám: 20

SW 3 kapcsoló: 4=OFF, 5=ON, 6=OFF

Szünetídö a betöltéshez: 2 mp

SW 3 kapcsoló: 7=ON és 8=OFF

Ívfüggő kiszórási idő(ki):

SW 4 kapcsoló: 1-4=OFF

Ívfüggő szünetidőt (ki):

SW 4 kapcsoló: 5+6=OFF

Ívfüqgő nvomkarimakenés (ki):

SW 2 kapcsoló: 3=OFF


5. Tápfeszültség bekapcsolása.

6. A levegőnyomás beállítása 7 bar-ra.

7. A vezérlőegységen az „S2" nyomógomb rövid idejű megnyomásával az automatikus feltöltő program elindítható. A pumpa ekkor 12 mp-es kiszórási idővel és 2 mp-es szünetidővel automatikusan, folyamatosan működni kezd. (kiszórási idő SW2, kapcsoló 4 - 8) és (szünetidő SW3, kapcsoló 7 + 8). A kenőanyag kiáramlásához a kimeneti csőcsatlakozást meg kell bontani, illetve le kell venni.


Figyelem: ilyenkor tartson egy rongyot a kivezetéshez!


Amennyiben az előbbiek után a működtetés ellenére a kimenetnél a kenőanyag nem jelenik meg, úgy a következő ábrán látható és megnevezett M8-as csavart két fordulattal meg kell lazítani, és addig keli várni, amíg itt a kenőanyag meg nem jelenik

8. A kenőanyag megjelenésekor a vezérlőegységen lévő „Reset”-gombbal az automatikus feltöltés megszakítható, a csövezés visszaszerelhető.

9. A pumpánál a levegőfojtó szelep a szállításkor nyitva van. A fojtószelep állítása általában nem szükséges, mivel ez a készülék bemeneti nyomásszabályzójával is végrehajtható. A pumpába beépített nyomásszabályzó szelep kezelésére más működési módnál lehet szükség.

4.2 Hajlékony csövezés feltöltése

A csövezés visszaszerelése után a csővezeték kenőanyaggal történő első feltöltése a vezérlőegységen az „S2"-es nyomógombbal újraindítható. Amennyiben az automatikus működés közben az előre beállított 20 ciklus lefutása után a szórófejeknél a kenőanyag a kellő mennyiségben nem jelenik meg, úgy a 20 ciklus többször újraindítható az „S2"-es nyomógombbal mindaddig, amíg a kenőanyag a szórófejeknél meg nem jelenik. Természetesen 20 ciklusnál nagyobb ciklusszám is beállítható a vezérlőegység programkapcsolóival.

4.3 Szórófej beállítás

A szórófejek finombeállítását úgy kell elvégezni, hogy a mellékelt rajzon látható szórási képet biztosítson valamennyi szórófej.

A szórófej felfogással a finombeállítás-, illetve a kerékkopásból eredő utánállítás lehetőségét biztosítani kell. A szórófej beállítás akkor helyes, ha a próbamenet után ellenőrizve a megfelelő szórási kép látható. Amennyiben eltérés van, úgy a próbamenet után a szórófejek utánállítását el kell végezni.

4.4 Végellenőrzés, beállítások

A beépítés, továbbá a szórófejek beállítása után illetve a próbamenet után szükséges a berendezés működésének és a csövezés ismételt ellenőrzése. Különös figyelmet kell fordítani a jármű két mozgó szerkezete közötti átvezetésre, ahol a csövezés szabad, dörzsölődés mentes mozgási lehetőségét biztosítani kell. Ellenőrizni kell a rögzített elemek megfelelő rögzítettségét is. Ellenőrizze a 90 mp-es szünetidő, illetve a 12 mp-es kiszórási idő helyes beállítását (természetesen, ha a feltöltési folyamat befejeződött és az automatikus feltöltés vezérlés leállt).

Amennyiben a kiszórt kenőanyag mennyiség nem elegendő, úgy módosítson a ciklusidőn.

A szórófej felfogással a finombeállítás-, illetve a kerékkopásból eredő utánállítás lehetőségét biztosítani kell. A szórófej beállítás akkor helyes, ha a próbamenet után ellenőrizve a megfelelő szórási kép látható. Amennyiben eltérés van, úgy a próbamenet után a szórófejek utánállítását el kell végezni.

5. Karbantartás

5.1 Üzembe helyezés utáni vizsgálatok

1. Néhány száz km futásteljesítmény után vizsgálja meg a kenőanyagfogyást. Amennyiben a kenőanyag a kenőanyag tartályból kifogyott, úgy a készülék ezt hibajelzéssel kijelzi.

2. Ezzel egy időben célszerű a kerékabroncs vizsgálatának elvégzése is. Célszerű vizsgálni a kenőanyag láthatóságát, a mérhető kerékabroncskopást. Egy egyre növekvő kerékkopás kenés esetén nem léphet fel!

Nyomkarima kenő berendezés működése esetén a kopásnak megállapítható mértékben csökkennie kell.

3. Ellenőrizze időnként a szórásképet a nyomkarimáknál. Ellenőrizze továbbá a csőkötések, a szórófejek megfelelő rögzítettségét.

Egy esetleges hiba tényleges a készülékben a vezérlőegység előlapján levő kijelzőről lehet meggyőződni.

4. Fennálló hiba esetén mind a vezérlő egységen levő „Reset" gombbal a hiba törlése elvégezhető. Ugyancsak ilyen módon lehet a készüléket egy ciklusig működtetni.

(A hibák részletes leírását lásd a vezérlőegység leírásában)

5.2 Teendők hetente, illetve 10.000 km-ként

1. A csövezésnél és a szórófejeknél a megfelelő rögzítettségét ellenőrizni.

2. A „Reset" vagy „S2"-gomb működtetésével a szórásképet ellenőrizze. Ezt álló járműnél könnyen el tudja végezni. (A készülék működéséhez a tápfeszültséget biztosítani kell. Ez vonali mozdonyokon a TELOC óra „felhúzásával”, illetve elektronikus járművezérlő esetében a tápfeszültséget kapcsoló kontaktorok vagy relék kézzel történő „kitámasztásával” lehetséges.

3. Ennyi futásteljesítmény esetén már látható a kenőanyagfogyás alakulása. A tényleges fogyás minden esetben függ a pálya vonalvezetésétől és az időjárástól. Ajánljuk, hogy 10000 km-ként minden esetben végezze el a kenőanyag utántöltést, és ne várja meg a teljesen kiürült állapotot.

4. A FluiLub készülék a nyomásszabályzóval egybeépítve egy szűrőt és egy víztelenítőt is tartalmaz. Az esetlegesen összegyűlt vizet azelőtt kell leereszteni, mielőtt a folyadéktároló teljesen megtelik.

5. Az összegyűlt víz leeresztéséhez a folyadéktartály alatt levő műanyag szelepet levegőnyomás alatt kb. 1/4 fordulatot fordítsa el balra. Az összegyűlt vízmennyiség a műanyagcsövön keresztül a levegőnyomás segítségével a szabadba távozik. A víz leeresztése után a műanyag szelepet zárja vissza, (lásd az ábrát)

5.3 Teendők havonta

A hetente elvégzendőkhez kiegészítőleg:

1. A csövezés, szórófejek, pumpa ellenőrzése.

2. A szórófejek tisztítása.

3. Levegőnyomás beállítása. Ajánlott minimálisan a 6 bar a megfelelő minőségű működéshez.


5.4 Évente elvégzendő karbantartás

Az un. folyékonyzsír alapú kenőanyagokra jellemző, hogy a kenőanyagban levő szárazanyag tartalom egy idő után a tartály aljára, illetve a csövezésben lerakódik.


Ajánlott a berendezés évente egyszeri átfogó tisztítása!


A tisztítás a következő módon hajtható végre:


1. A készüléknél a csövezést bontsa meg.

2. Töltsön a csővezetékbe kb. 100ml híg olajat ISO VG 15.

3. A csövezést rögzítse újra a készülékhez szabályosan, majd a vezérlőegységen az „S2"-es nyomógombbal a feltöltési ciklust indítsa el.

4. Működtesse a feltöltő üzemmódot mindaddig, amíg a betöltött olaj a szórófejeknél meg nem jelenik.

5. A tisztítást láthatóan erősen szennyezett csövezésnél ismételje meg a leírt módon.

6. A tisztítási folyamat befejezése után végezze el az elosztók tisztítását is. A szennyeződés a tisztítás során az elosztókba kerülhet és eltömítheti a furatait.


6. Villamos kapcsolási rajz

Javítás, szervizelés, alkatrész utánpótlás:

Amennyiben a készülék valamely eleme meghibásodik vagy megsérül, a képviselet szakműhelyében lehetőség van a berendezés javítására, illetve bármilyen tartozék megrendélésére.

Ha az üzemeltetés során bármilyen problémája van, hívja fel a cég magyarországi képviseletét:


GANZPLAN HUNGÁRIA KFT.

1089 BUDAPEST, Gaál Mózes u. 5-7.

Telefon: +36 1 333-1332

06-30/555-0881

Fax: +36 1 303-6287

E-mail: gph@gph.hu

Kezdőlap | Rólunk | Tevékenység | Képviselet | Partnerek | Kapcsolat | Site Map


Back to content | Back to main menu