BEKA DiSys

BEKA DiSys kiértékelõ program


9. BEKA DiSys FLUILUB kiértékelõ program

A BEKA DiSys program új telepítésû készülékek beüzemeléséhez, FLUILUB-készülékek szervizvizsgálatához, vagy beállítás-módosításhoz használható. A BEKA DiSys kiértékelõ a következõ vezérlõegységekhez használható:

Ívérzékelõ 4155 10

Ívérzékelõ 4155 20

Fluitronic II vezérlõegység 4154 200

A felhasználóbarát kezelõfelületnek köszönhetõen a programmal gyors, és egyszerû adatkiolvasás, ill. vezérlési paraméter váltás lehetséges. A lemezt az olvasóba helyezve a telepítés automatikusan elkezdõdik. A lemezhez mellékelt adatkábellel a vezérlést, és a számítógépet (laptop-ot) össze kell kötni, és a COM portot kiválasztani.

Az „Összeköt” gomb megnyomásával a vezérlõ adatainak kiolvasása megkezdõdik, és elvégezhetõek a módosítások.

1. ábra: Összekötetlen kezelõfelület

Az összekötött kezelõfelület

BEKA DiSys FLUILUB kiértékelõ program kezelõfelülete két fõ területre tagolt.

Beállítások

A beállítások módban az összes üzemi paraméter megváltoztatható.

Lásd 9.1-es pont.

HW-teszt (hardver-teszt)

A hardver-teszt módban az üzemjelzõ lámpák, a kimeneti relék, a vezérlõ kezelõgombjai, és a B1-B10 bemenetek állapota ellenõrizhetõ.

Lásd 9.2-es pont.

A kívánt terület a megfelelõ kezelõfelület kezelésével választható ki.

2. ábra: Összekötött kezelõfelület

9.1. Beállítások

9.1.1. Üzemmód beállítás

A rendszerbeállítások legördülõ-menüjébõl elõször az üzemmódot kell kiválasztani. Öt lehetséges mód választható ki.

Ezek:

• Idõ üzemmód (Lásd 9.1.2-es pont)

• Ütem üzemmód (Lásd 9.1.3-as pont)

• Ív üzemmód (Lásd 9.1.4-es pont)

• Idõ-ív üzemmód (Lásd 9.1.5-ös pont)

• Ütem-ív üzemmód (Lásd 9.1.6-os pont)

3. ábra: Üzemmód kiválasztás

9.1.2. Idõ üzemmód

Az idõfüggõ kenésnél a folyamatot a munkaidõ, és szünetidõ változtatásával szabályozza a rendszer.

4. ábra: Beállítások idõ-üzemmódban

Munkaidõ (kenési idõ)

A mezõben az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-tõl 99 másodpercig. A gyári beállítás 6 másodperc.

FONTOS! A szivattyú kenõanyag hozama nem változik a munkaidõ változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidõvel változtatható.

Szünetidõ

Ebben a mezõben az Y1 kimenet zárva tartása, azaz két kenési impulzus között eltelt idõ állítható be. Az idõintervallum 2 másodperctõl 99 óra 59 perc 59 másodpercig állítható. A gyári beállítás egy perc 30 másodperc.

Induló mód

A munkaidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

A szünetidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

Gyári beállításként munkaidõ kezdõmód van beállítva.

FONTOS! Ez a funkció csak a tápfeszültség bekapcsolásakor mûködik.

Töltõimpulzusok

A készülék vezetékei különösképpen beüzemeléskor, vagy tisztítás után beállítható töltõciklusokkal tölthetõek meg. Ez az üzemmód akkor is aktív, ha a munkaidõzár B6 bemenete zárt állapotban van. A megtöltés a készüléken található S2 FILLING gomb megnyomásával is kiváltható. A töltéshez az Y1, és Y2 kimenetek a beállított töltési munkaidõ, és töltési szünetidõ értelmében vezérlõdnek.

A töltés alatt csak a kenõanyag mennyisége ellenõrzött, üres jelzés esetén a szivattyú leáll.

A töltés bármikor leállítható az S1 RESET gomb megnyomásával.

A töltõciklusok száma 1-tõl 300 impulzusig változtatható.

A gyári beállítás 20 ciklus.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál több ciklusra van szükség a feltöltéshez.

Töltési munkaidõ

Ebben a mezõben a töltési munkaidõ állítható be (S2-vel a vezérlõn), azaz amíg az Y1 kimenet zárt. Az intervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás töltési munkaidõre 4 másodperc.

Töltési szünetidõ

Azért, hogy a kompresszor által termelt levegõ nyomása elérje a rendszerben megkövetelt minimum szintet, a töltési szünetidõ változatosan beállítható.

FONTOS! Minél kisebb a kompresszor teljesítménye, annál nagyobb szünetidõre van szükség.

A mezõben a töltés alatti két porlasztási impulzus között eltelt idõ állítható be, 2, és 99 másodperc között. A gyári beállítás töltési szünetidõre 2 másodperc.

FONTOS! Minél kisebb a töltési szünetidõ, annál rövidebb idõt igényel a csövezés feltöltése.

Tisztítási idõ

Ebben a mezõben a tisztítási idõt lehet beállítani, azaz azt, hogy az Y1, Y2, és Y3 kimenetek a tisztító módban (a készüléken az S1 és S2 együttes megnyomásával) meddig legyenek zárva. A beállított idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat. A gyári beállítás tisztítási idõre 20 másodperc.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál hosszabb tisztítási idõt kell beállítani.

Mennyiségmérõ

A szivattyú felszerelhetõ egy ellenõrzõ funkcióval, amely a szivattyú szállítási impulzusait üzem közben figyeli. Kenõanyag-továbbítás közben minden szivattyúmûködtetéssel létrejön a B2 és B3 bemenetek közelítõ kapcsolóval való zárása. Ezt a jelet a vezérlõ kiértékeli. Hibaüzenetet akkor jelentkezik, ha a kapcsoló a munkaidõ alatt nem zár, vagy ha a kapcsolat az azt követõ szünetidõben nem szûnik meg.

Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Mennyiségmérõ késleltetés

Ha a mennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a mennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Légmennyiségmérõ

Egy, a szivattyúhoz vezetõ porlasztólevegõ-csõbe épített légmennyiség mérõvel a fúvókához áramló levegõmennyiség figyelemmel kísérhetõ. A légmennyiség visszaesésekor hibaüzenet jelenik meg. Az érzékelõ kapcsainak porlasztás ideje alatt zártnak, szünetidõ alatt pedig nyitottnak kell lenni. Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a légmennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Légmennyiségmérõ késleltetés

Ha a légmennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a légmennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a légmennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Kompresszor

Hogy a kisebb szállítási teljesítményû kompresszorok léghozamát is szavatolni lehessen, ún. kompresszorindulási-idõt lehet beállítani.

Ha a kontrolldobozka aktív, a hálózati feszültség bekapcsolásakor egy elõre beállítható nagyságú idõzítés fut le. Ezidõ alatt bemeneti jelek nem kerülnek feldolgozásra, és kimeneti jelek nem kerülnek kiadásra. Az indulási idõ után a vezérlés az elõre kiválasztott üzemmódra vált. A beállított indulási idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.

9.1.3. Ütem üzemmód (útfüggõ kenés)

A vezérlõegység az útmérõ jeleit megkapja, és ezeket a jeleket (ütemeket) megszámolja. A beállított ütemszám elérésekor megkezdõdik a kenés (Y1 zárásával), és a számláló alaphelyzetbe áll vissza. A munkaidõ alatt, s amíg a B6 bemenet aktív, a bejövõ impulzusok nem kerülnek feldolgozásra.

5. ábra: Beállítások ütem-üzemmódban

Munkaidõ (kenési idõ)

A mezõben az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-tõl 99 másodpercig. A gyári beállítás 6 másodperc.

FONTOS! A szivattyú kenõanyag hozama nem változik a munkaidõ változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidõvel változtatható.

Ütem

A mezõben két kenõimpulzus (Y1 bekapcsolás) közt számlált impulzusok száma állítható be 1 (egy)-tõl 9999 ütemig. A gyári beállítás 3 ütem.

Induló mód

A munkaidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

A szünetidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

Gyári beállításként munkaidõ kezdõmód van beállítva.

FONTOS! Ez a funkció csak a tápfeszültség bekapcsolásakor mûködik.

Töltõimpulzusok

A készülék vezetékei különösképpen beüzemeléskor, vagy tisztítás után beállítható töltõciklusokkal tölthetõek meg. Ez az üzemmód akkor is aktív, ha a munkaidõzár B6 bemenete zárt állapotban van. A megtöltés a készüléken található S2 FILLING gomb megnyomásával is kiváltható. A töltéshez az Y1, és Y2 kimenetek a beállított töltési munkaidõ, és töltési szünetidõ értelmében vezérlõdnek.

A töltés alatt csak a kenõanyag mennyisége ellenõrzött, üres jelzés esetén a szivattyú leáll.

A töltés bármikor leállítható az S1 RESET gomb megnyomásával.

A töltõciklusok száma 1-tõl 300 impulzusig változtatható; a gyári beállítás 20 töltõciklus.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál több ciklusra van szükség a feltöltéshez.

Töltési munkaidõ

Ebben a mezõben a töltési munkaidõ állítható be (S2-vel a vezérlõn), azaz amíg az Y1 kimenet zárt. Az intervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás töltési munkaidõre 4 másodperc.

Töltési szünetidõ

Azért, hogy a kompresszor által termelt levegõ nyomása elérje a rendszerben megkövetelt minimum szintet, a töltési szünetidõ változatosan beállítható.

FONTOS! Minél kisebb a kompresszor teljesítménye, annál nagyobb szünetidõre van szükség.

A mezõben a töltés alatti két porlasztási impulzus között eltelt idõ állítható be, 2, és 99 másodperc között. A gyári beállítás töltési szünetidõre 2 másodperc.

FONTOS! Minél kisebb a töltési szünetidõ, annál rövidebb idõt igényel a csövezés feltöltése.

Tisztítási idõ

Ebben a mezõben a tisztítási idõt lehet beállítani, azaz azt, hogy az Y1, Y2, és Y3 kimenetek a tisztító módban (a készüléken az S1 és S2 együttes megnyomásával elõhívva) meddig legyenek zárva. A beállított idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat. A gyári beállítás tisztítási idõre 20 másodperc.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál hosszabb tisztítási idõt kell beállítani.

Mennyiségmérõ

A szivattyú felszerelhetõ egy ellenõrzõ funkcióval, amely a szivattyú szállítási impulzusait üzem közben figyeli. Kenõanyag-továbbítás közben minden szivattyúmûködtetéssel létrejön a B2 és B3 bemenetek közelítõ kapcsolóval való zárása. Ezt a jelet a vezérlõ kiértékeli. Hibaüzenetet akkor jelentkezik, ha a kapcsoló a munkaidõ alatt nem zár, vagy ha a kapcsolat az azt követõ szünetidõben nem szûnik meg.

Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Mennyiségmérõ késleltetés

Ha a mennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a mennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Légmennyiségmérõ

Egy, a szivattyúhoz vezetõ porlasztólevegõ-csõbe épített légmennyiség mérõvel a fúvókához áramló levegõmennyiség figyelemmel kísérhetõ. A légmennyiség visszaesésekor hibaüzenet jelenik meg. Az érzékelõ kapcsainak porlasztás ideje alatt zártnak, szünetidõ alatt pedig nyitottnak kell lenni. Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a légmennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Légmennyiségmérõ késleltetés

Ha a légmennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a légmennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a légmennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Kompresszor

Hogy a kisebb szállítási teljesítményû kompresszorok léghozamát is szavatolni lehessen, ún. kompresszorindulási-idõt lehet beállítani.

Ha a kontrolldobozka aktív, a hálózati feszültség bekapcsolásakor egy elõre beállítható nagyságú idõzítés fut le. Ezidõ alatt bemeneti jelek nem kerülnek feldolgozásra, és kimeneti jelek nem kerülnek kiadásra. Az indulási idõ után a vezérlés az elõre kiválasztott üzemmódra vált. A beállított indulási idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.

9.1.4. Ív üzemmód (ívfüggõ kenés)

Ívben haladáskor a nyomkarimát, ill. a sínfejet lehetõleg kihagyás nélkül kell kenõanyaggal ellátni. A munkaütem, ill. a szünetütem csak ívérzékelõ szenzor által kiváltott esetben aktív. Az ívjel kikapcsolása után (B8/B9) az aktuális kenési folyamat a lezajlik.

6. ábra: Beállítások ív-üzemmódban

Ív munkaidõ (ív-kenési idõ)

A mezõben (amíg a B8-B9 bemenetek aktívak) az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-tõl 99 másodpercig. A gyári beállítás 4 másodperc.

FONTOS! A szivattyú kenõanyag hozama nem változik a munkaidõ változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidõvel változtatható.

Ív szünetidõ

Ebben a mezõben az Y1 kimenet zárva tartása, azaz két kenési impulzus között eltelt idõ állítható be, mialatt B8, ill. B9 aktív. Az idõintervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás 2 másodperc.

Ívfelügyeleti idõ

Annak elkerülésére, hogy egy elromlott ívérzékelõ következtében tartós kenés ne következhessen be, egy ún. ívfelügyeleti idõt lehet beállítani. A mezõben az ívfelügyeleti idõt (B8, vagy B9 aktív) lehet beállítani. Ha a felügyeleti idõ lejár, és még aktív ív-jel van, hibaüzenet keletkezik, és a kenés leáll. Ha az ív-jel a felügyeleti idõ letelte elõtt megszûnik, a felügyeleti idõ nullázódik (visszatér alapállapotba).

Induló mód

A munkaidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

A szünetidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

Gyári beállításként munkaidõ kezdõmód van beállítva.

FONTOS! Ez a funkció csak a tápfeszültség bekapcsolásakor mûködik.

Töltõimpulzusok

A készülék vezetékei különösképpen beüzemeléskor, vagy tisztítás után beállítható töltõciklusokkal tölthetõek meg. Ez az üzemmód akkor is aktív, ha a munkaidõzár B6 bemenete zárt állapotban van. A megtöltés a készüléken található S2 FILLING gomb megnyomásával is kiváltható. A töltéshez az Y1, és Y2 kimenetek a beállított töltési munkaidõ, és töltési szünetidõ értelmében vezérlõdnek.

A töltés alatt csak a kenõanyag mennyisége ellenõrzött, üres jelzés esetén a szivattyú leáll.

A töltés bármikor leállítható az S1 RESET gomb megnyomásával.

A töltõciklusok száma 1-tõl 300 impulzusig változtatható; a gyári beállítás 20 töltõciklus.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál több ciklusra van szükség a feltöltéshez.

Töltési munkaidõ

Ebben a mezõben a töltési munkaidõ állítható be (S2-vel a vezérlõn), azaz amíg az Y1 kimenet zárt. Az intervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás töltési munkaidõre 4 másodperc.

Töltési szünetidõ

Azért, hogy a kompresszor által termelt levegõ nyomása elérje a rendszerben megkövetelt minimum szintet, a töltési szünetidõ változatosan beállítható.

FONTOS! Minél kisebb a kompresszor teljesítménye, annál nagyobb szünetidõre van szükség.

A mezõben a töltés alatti két porlasztási impulzus között eltelt idõ állítható be, 2, és 99 másodperc között. A gyári beállítás töltési szünetidõre 2 másodperc.

FONTOS! Minél kisebb a töltési szünetidõ, annál rövidebb idõt igényel a csövezés feltöltése.

Tisztítási idõ

Ebben a mezõben a tisztítási idõt lehet beállítani, azaz azt, hogy az Y1Y2, és Y3 kimenetek a tisztító módban (a készüléken az S1 és S2 együttes megnyomásával) meddig legyenek zárva. A beállított idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat. A gyári beállítás tisztítási idõre 20 másodperc.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál hosszabb tisztítási idõt kell beállítani.

Mennyiségmérõ

A szivattyú felszerelhetõ egy ellenõrzõ funkcióval, amely a szivattyú szállítási impulzusait üzem közben figyeli. Kenõanyag-továbbítás közben minden szivattyúmûködtetéssel létrejön a B2 és B3 bemenetek közelítõ kapcsolóval való zárása. Ezt a jelet a vezérlõ kiértékeli. Hibaüzenetet akkor jelentkezik, ha a kapcsoló a munkaidõ alatt nem zár, vagy ha a kapcsolat az azt követõ szünetidõben nem szûnik meg.

Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Mennyiségmérõ késleltetés

Ha a mennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a mennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Légmennyiségmérõ

Egy, a szivattyúhoz vezetõ porlasztólevegõ-csõbe épített légmennyiség mérõvel a fúvókához áramló levegõmennyiség figyelemmel kísérhetõ. A légmennyiség visszaesésekor hibaüzenet jelenik meg. Az érzékelõ kapcsainak porlasztás ideje alatt zártnak, szünetidõ alatt pedig nyitottnak kell lenni. Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a légmennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Légmennyiségmérõ késleltetés

Ha a légmennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a légmennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a légmennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Kompresszor

Hogy a kisebb szállítási teljesítményû kompresszorok léghozamát is szavatolni lehessen, ún. kompresszorindulási-idõt lehet beállítani.

Ha a kontrolldobozka aktív, a hálózati feszültség bekapcsolásakor egy elõre beállítható nagyságú idõzítés fut le. Ezidõ alatt bemeneti jelek nem kerülnek feldolgozásra, és kimeneti jelek nem kerülnek kiadásra. Az indulási idõ után a vezérlés az elõre kiválasztott üzemmódra vált. A beállított indulási idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.

Irányfelismerés

gény szerint a nyomkarimát, vagy a sínfejet ívben vagy mindkét oldalon, vagy csak a sínnek nekifutó kerék oldalán kell ívfüggõen kenni. Ez azért szükséges, mert ívirány függõ kenésnél vagy két szivattyú alkalmazásával, vagy egy mágnesszelepen keresztül az Y4 kimeneten át a kenõanyag-levegõ keverék útjának átváltásával a megfelelõ fúvókák legyenek ellátva.

Tartós levegõporlasztás

Ha a tartós levegõporlasztás opció aktív, a levegõ az Y2 kimenetén keresztül az ívjel teljes tartama alatt (B8 és B9 bemenet) áramlik. Ez a beállítás csak akkor lehetséges, ha a szivattyú két (a szivattyúmûködtetéshez, és a porlasztólevegõhöz) különálló mágnesszeleppel rendelkezik.

9.1.5. Idõ-ív üzemmód (ív-, és idõfüggõ kenés)

Ha a jelet az ívérzékelõ váltja ki (B8 vagy B9 bemenet), ívmenet alatt az ív-munkaidõ, és ív-szünetidõ beállításai szerint azonnal megkezdõdnek a kenési ciklusok. A B8 vagy B9 bemenet elejtésével az elektronika visszakapcsol a munkaidõ és szünetidõ kenési ciklusaira, szünetidõvel kezdve azt.

7. ábra: Beállítások idõ-ív üzemmódban

Munkaidõ (idõütem vezérelt kenés)

A mezõben (amíg a B8B9 bemenetek aktívak) az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-tõl 99 másodpercig. A gyári beállítás 6 másodperc.

FONTOS! A szivattyú kenõanyag hozama nem változik a munkaidõ változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidõvel változtatható.

Szünetidõ (idõütem vezérelt kenés)

Ebben a mezõben az Y1 kimenet zárva tartása, azaz az idõütem vezérelt kenés két kenési impulzusa között eltelt idõ állítható be. Ívütem vezérelt kenés után a szünetidõ nullázódik. Az idõintervallum 2 másodperctõl 99 óra 59 perc 59 másodpercig állítható. A gyári beállítás egy perc 30 másodperc.

Ív-munkaidõ (ívvezérelt kenés)

A mezõben (amíg a B8B9 bemenetek aktívak) az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-tõl 99 másodpercig. A gyári beállítás 4 másodperc.

FONTOS! A szivattyú kenõanyag hozama nem változik a munkaidõ változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidõvel változtatható.

Ív-szünetidõ (ívvezérelt kenés)

Ebben a mezõben az Y1 kimenet zárva tartása, azaz két kenési impulzus között eltelt idõ állítható be, mialatt B8, vagy B9 aktív. Az idõintervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható.
A gyári beállítás 2 másodperc.

Ívfelügyeleti idõ

Annak elkerülésére, hogy egy elromlott ívérzékelõ következtében tartós kenés ne következhessen be, egy ún. ívfelügyeleti idõt lehet beállítani. A mezõben az ívfelügyeleti idõt (B8, vagy B9 aktív) lehet beállítani. Ha a felügyeleti idõ lejár, és még aktív ív-jel van, hibaüzenet keletkezik, és a kenés leáll. Ha az ív-jel a felügyeleti idõ letelte elõtt megszûnik, a felügyeleti idõ nullázódik (visszatér alapállapotba).

Induló mód

A munkaidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

A szünetidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

Gyári beállításként munkaidõ kezdõmód van beállítva.

FONTOS! Ez a funkció csak a tápfeszültség bekapcsolásakor mûködik.

Töltõimpulzusok

A készülék vezetékei különösképpen beüzemeléskor, vagy tisztítás után beállítható töltõciklusokkal tölthetõek meg. Ez az üzemmód akkor is aktív, ha a munkaidõzár B6 bemenete zárt állapotban van. A megtöltés a készüléken található S2 FILLING gomb megnyomásával is kiváltható. A töltéshez az Y1, és Y2 kimenetek a beállított töltési munkaidõ, és töltési szünetidõ értelmében vezérlõdnek.

A töltés alatt csak a kenõanyag mennyisége ellenõrzött, üres jelzés esetén a szivattyú leáll.

A töltés bármikor leállítható az S1 RESET gomb megnyomásával.

A töltõciklusok száma 1-tõl 300 impulzusig változtatható; a gyári beállítás 20 töltõciklus.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál több ciklusra van szükség a feltöltéshez.

Töltési munkaidõ

Ebben a mezõben a töltési munkaidõ állítható be (S2-vel a vezérlõn), azaz amíg az Y1 kimenet zárt. Az intervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás töltési munkaidõre 4 másodperc.

Töltési szünetidõ

Azért, hogy a kompresszor által termelt levegõ nyomása elérje a rendszerben megkövetelt minimum szintet, a töltési szünetidõ változatosan beállítható.

FONTOS! Minél kisebb a kompresszor teljesítménye, annál nagyobb szünetidõre van szükség.

A mezõben a töltés alatti két porlasztási impulzus között eltelt idõ állítható be, 2, és 99 másodperc között.
A gyári beállítás töltési szünetidõre 2 másodperc.

FONTOS! Minél kisebb a töltési szünetidõ, annál rövidebb idõt igényel a csövezés feltöltése.

Tisztítási idõ

Ebben a mezõben a tisztítási idõt lehet beállítani, azaz azt, hogy az Y1Y2, és Y3 kimenetek a tisztító módban (a készüléken az S1 és S2 együttes megnyomásával elõhívva) meddig legyenek zárva. A beállított idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.
A gyári beállítás tisztítási idõre 20 másodperc.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál hosszabb tisztítási idõt kell beállítani.

Mennyiségmérõ

A szivattyú felszerelhetõ egy ellenõrzõ funkcióval, amely a szivattyú szállítási impulzusait üzem közben figyeli. Kenõanyag továbbítás közben minden szivattyúmûködtetéssel létrejön a B2 és B3 bemenetek közelítõ kapcsolóval való zárása. Ezt a jelet a vezérlõ kiértékeli. Hibaüzenetet akkor jelentkezik, ha a kapcsoló a munkaidõ alatt nem zár, vagy ha a kapcsolat az azt követõ szünetidõben nem szûnik meg.

Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Mennyiségmérõ késleltetés

Ha a mennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a mennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Légmennyiségmérõ
Légmennyiségmérõ

Egy, a szivattyúhoz vezetõ porlasztólevegõ-csõbe épített légmennyiség mérõvel a fúvókához áramló levegõmennyiség figyelemmel kísérhetõ. A légmennyiség visszaesésekor hibaüzenet jelenik meg. Az érzékelõ kapcsainak porlasztás ideje alatt zártnak, szünetidõ alatt pedig nyitottnak kell lenni. Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Légmennyiségmérõ késleltetés

Ha a légmennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a légmennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Kompresszor

Hogy a kisebb szállítási teljesítményû kompresszorok léghozamát is szavatolni lehessen, ún. kompresszorindulási-idõt lehet beállítani.

Ha a kontrolldobozka aktív, a hálózati feszültség bekapcsolásakor egy elõre beállítható nagyságú idõzítés fut le. Ez idõ alatt bemeneti jelek nem kerülnek feldolgozásra, és kimeneti jelek nem kerülnek kiadásra. Az indulási idõ után a vezérlés az elõre kiválasztott üzemmódra vált. A beállított indulási idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.

Irányfelismerés

Igény szerint a nyomkarimát, vagy a sínfejet ívben vagy mindkét oldalon, vagy csak a sínnek nekifutó kerék oldalán kell ívfüggõen kenni. Ez azért szükséges, mert ívirány függõ kenésnél vagy két szivattyú alkalmazásával, vagy egy mágnesszelepen keresztül az Y4 kimeneten át a kenõanyag-levegõ keverék útjának átváltásával a megfelelõ fúvókák legyenek ellátva.

Tartós levegõporlasztás

Ha a tartós levegõporlasztás opció aktív, a levegõ az Y2 kimenetén keresztül az ívjel teljes tartama alatt (B8 és B9 bemenet) áramlik. Ez a beállítás csak akkor lehetséges, ha a szivattyú két (a szivattyúmûködtetéshez, és a porlasztólevegõhöz) különálló mágnesszeleppel rendelkezik.

9.1.6. Ütem-ív üzemmód (ív-, és útfüggõ kenés)

Ha a jelet az ívérzékelõ váltja ki (B8 vagy B9 bemenet), ívmenet alatt az ív-munkaidõ, és ív-szünetidõ beállításai szerint azonnal megkezdõdnek a kenési ciklusok. A B8 vagy B9 bemenet elejtésével az elektronika visszakapcsol a munkaidõ és ütem kenési ciklusaira, ütemmel kezdve azt.

8. ábra: Beállítások ív-ütem üzemmódban

Munkaidõ (kenési idõ)

A mezõben az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-tõl 99 másodpercig. A gyári beállítás 6 másodperc.

FONTOS! A szivattyú kenõanyag hozama nem változik a munkaidõ változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidõvel változtatható.

Ütem

A mezõben ütemfüggõ kenés alatti két kenõimpulzus (Y1 bekapcsolás) közt számlált impulzusok nagysága állítható be 1 (egy)-tõl 9999 ütemig. A gyári beállítás 3 ütem.

Ív-munkaidõ (ívvezérelt kenés)

A mezõben (amíg a B8B9 bemenetek aktívak) az Y1 kimenet zárt idejét lehet beállítani, 2-tõl 99 másodpercig. A gyári beállítás 4 másodperc.

FONTOS! A szivattyú kenõanyag hozama nem változik a munkaidõ változtatásával. A szivattyú szállítási teljesítménye a munkaidõvel változtatható.

Ív-szünetidõ (ívvezérelt kenés)

Ebben a mezõben az Y1 kimenet zárva tartása, azaz két kenési impulzus között eltelt idõ állítható be, mialatt B8, vagy B9 aktív. Az idõintervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható.
A gyári beállítás 2 másodperc.

Ívfelügyeleti idõ

Annak elkerülésére, hogy egy elromlott ívérzékelõ következtében tartós kenés ne következhessen be, egy ún. ívfelügyeleti idõt lehet beállítani. A mezõben az ívfelügyeleti idõt (B8, vagy B9 aktív) lehet beállítani. Ha a felügyeleti idõ lejár, és még aktív ív-jel van, hibaüzenet keletkezik, és a kenés leáll. Ha az ív-jel a felügyeleti idõ letelte elõtt megszûnik, a felügyeleti idõ nullázódik (visszatér alapállapotba).

Induló mód

A munkaidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

A szünetidõ beállításával az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor, és szabad készüléknél (B1, és B6 inaktív) ezzel a beállítással kezd.

Gyári beállításként munkaidõ kezdõmód van beállítva.

FONTOS! Ez a funkció csak a tápfeszültség bekapcsolásakor mûködik.

Töltõimpulzusok

A készülék vezetékei különösképpen beüzemeléskor, vagy tisztítás után beállítható töltõciklusokkal tölthetõek meg. Ez az üzemmód akkor is aktív, ha a munkaidõzár B6 bemenete zárt állapotban van. A megtöltés a készüléken található S2 FILLING gomb megnyomásával is kiváltható. A töltéshez az Y1, és Y2 kimenetek a beállított töltési munkaidõ, és töltési szünetidõ értelmében vezérlõdnek.

A töltés alatt csak a kenõanyag mennyisége ellenõrzött, üres jelzés esetén a szivattyú leáll.

A töltés bármikor leállítható az S1 RESET gomb megnyomásával.

A töltõciklusok száma 1-tõl 300 impulzusig változtatható; a gyári beállítás 20 töltõciklus.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál több ciklusra van szükség a feltöltéshez.

Töltési munkaidõ

Ebben a mezõben a töltési munkaidõ állítható be (S2-vel a vezérlõn), azaz amíg az Y1 kimenet zárt. Az intervallum 2 másodperctõl 99 másodpercig állítható. A gyári beállítás töltési munkaidõre 4 másodperc.

Töltési szünetidõ

Azért, hogy a kompresszor által termelt levegõ nyomása elérje a rendszerben megkövetelt minimum szintet, a töltési szünetidõ változatosan beállítható.

FONTOS! Minél kisebb a kompresszor teljesítménye, annál nagyobb szünetidõre van szükség.

A mezõben a töltés alatti két porlasztási impulzus között eltelt idõ állítható be, 2, és 99 másodperc között. A gyári beállítás töltési szünetidõre 2 másodperc.

FONTOS! Minél kisebb a töltési szünetidõ, annál rövidebb idõt igényel a csövezés feltöltése.

Tisztítási idõ

Ebben a mezõben a tisztítási idõt lehet beállítani, azaz azt, hogy az Y1, Y2, és Y3 kimenetek a tisztító módban (a készüléken az S1 és S2 együttes megnyomásával elõhívva) meddig legyenek zárva. A beállított idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.
A gyári beállítás tisztítási idõre 20 másodperc.

FONTOS! Minél hosszabb a csövezés, annál hosszabb tisztítási idõt kell beállítani.

Mennyiségmérõ

A szivattyú felszerelhetõ egy ellenõrzõ funkcióval, amely a szivattyú szállítási impulzusait üzem közben figyeli. Kenõanyag-továbbítás közben minden szivattyúmûködtetéssel létrejön a B2 és B3 bemenetek közelítõ kapcsolóval való zárása. Ezt a jelet a vezérlõ kiértékeli. Hibaüzenetet akkor jelentkezik, ha a kapcsoló a munkaidõ alatt nem zár, vagy ha a kapcsolat az azt követõ szünetidõben nem szûnik meg.

Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Mennyiségmérõ késleltetés

Ha a mennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a mennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a mennyiségmérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Légmennyiségmérõ

Egy, a szivattyúhoz vezetõ porlasztólevegõ-csõbe épített légmennyiség mérõvel a fúvókához áramló levegõmennyiség figyelemmel kísérhetõ. A légmennyiség visszaesésekor hibaüzenet jelenik meg. Az érzékelõ kapcsainak porlasztás ideje alatt zártnak, szünetidõ alatt pedig nyitottnak kell lenni. Ha a mennyiségmérõ dobozkája aktív, a kiértékelés megtörténik, ha nem aktív, akkor nem történik kiértékelés.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

Légmennyiségmérõ késleltetés

Ha a légmennyiségmérõ aktív, a „késleltetés” opció kiegészítésképpen választható. Ha a kontrolldobozka aktív, a légmennyiségmérõ hibának háromszor kell egymás után fellépnie, mielõtt a vezérlõegység a hibaüzenet kiadná.

Ha a légmennyiség mérés kiértékelésre került, és háromszor egymás után hibaüzenetet jelez, akkor az S1 (RESET) nyomógombbal feloldható.

FONTOS! Ezt az opciót csak akkor aktiváljuk, ha a hibaüzenet nem külsõ kiértékelésû, ha a vezérlõegység nehezen hozzáférhetõ, és ha nincs külsõ RESET (B5 bemenet zárási) lehetõség.

Kompresszor

Hogy a kisebb szállítási teljesítményû kompresszorok léghozamát is szavatolni lehessen, ún. kompresszorindulási-idõt lehet beállítani.

Ha a kontrolldobozka aktív, a hálózati feszültség bekapcsolásakor egy elõre beállítható nagyságú idõzítés fut le. Ezidõ alatt bemeneti jelek nem kerülnek feldolgozásra, és kimeneti jelek nem kerülnek kiadásra. Az indulási idõ után a vezérlés az elõre kiválasztott üzemmódra vált. A beállított indulási idõ 10 másodperc, és 9 perc 59 másodperc között változhat.

Irányfelismerés

Igény szerint a nyomkarimát, vagy a sínfejet ívben vagy mindkét oldalon, vagy csak a sínnek nekifutó kerék oldalán kell ívfüggõen kenni. Ez azért szükséges, mert ívirány függõ kenésnél vagy két szivattyú alkalmazásával, vagy egy mágnesszelepen keresztül az Y4 kimeneten át a kenõanyag-levegõ keverék útjának átváltásával a megfelelõ fúvókák legyenek ellátva.

Tartós levegõporlasztás

Ha a tartós levegõporlasztás opció aktív, a levegõ az Y2 kimenetén keresztül az ívjel teljes tartama alatt (B8 és B9 bemenet) áramlik. Ez a beállítás csak akkor lehetséges, ha a szivattyú két (a szivattyúmûködtetéshez, és a porlasztólevegõhöz) különálló mágnesszeleppel rendelkezik.

9.2. HW-teszt (hardver-teszt)

A hardver-teszt módban az üzemjelzõ lámpák, kimeneti relék, nyomógombok, és a vezérlõegység bemeneteit lehet ellenõrizni.

Ha a HW-teszt mezõt nyugtázzuk, az ellenõrzõ program HW-teszt üzemmódba kapcsol át. Ezt a módot a „Yes” nyomógomb megnyomásával nyugtázzuk.

9. ábra: Megerõsítés kérése a HW-teszt üzemmódhoz

Ha a „Yes” gombot megnyomjuk, megjelenik a HW-teszt képernyõ.

10. ábra: HW-teszt üzemmód kezelõi felülete

A „LED Teszt” gomb megnyomásával a LEDek rövid idõ után sorra felvillannak.

„Relé-teszt” gomb megnyomásával a kimenetek automatikusan tesztelõdnek.

„Vissza” gomb megnyomásával az elõzõ képernyõre lehet visszajutni.

„Fájl” menü megnyitásával egy legördülõ menü jelenik meg az alábbi menüpontokkal:

A) „Megnyitás„:

Meglévõ adatok megnyitása (Szervizprotokoll);

B) „Mentés„:

A vezérlés kiértékelt adatainak mentése;

C) „Bezárás„:

Jelenleg megnyitott szervizprotokoll-adatok bezárása, ill. kapcsolat leválasztása;

D) „Szervizprotokoll módosítása”:

Megnyitott szervizprotokoll módosítása (a mentett protokollok már nem módosíthatók);

E) „Nyomtatás„:

Megnyitott adat kinyomtatása;

F) „Nyomtatási kép”:

Szervizprotokoll megjelenítése

G) „Nyomtató beállítása”:

Nyomtató-konfiguráció beállítása;

H) „Bezárás„:

BEKA diagnózis-szoftver BEKA-DiSys bezárása.

„Súgó” menüben az „Info” menüpont alatt többek közt a verziószám tudható meg.

11. ábra: Menü

A B) „Mentés” menüponthoz:

Felhasználó-specifikus mentés.

Ebben az ablakban a szervizprotokoll számára fontos adatok kerülnek bevitelre. Ehhez tartoznak a felhasználó címén kívül a beépítést, és szerelést végzõ cég elérhetõségei, valamint a gépre jellemzõ adatok.

12. ábra: Adatbevitel

Az F) „Nyomtatási kép” menüponthoz:

Az összefoglaló nézet menüpont alatt minden kiolvasott vezérlésrõl szervizprotokoll készül. Ez a szervizprotokoll minden adatot, hibát, és jelenséget tárol egy áttekinthetõ formában, továbbá bizonyítékot szolgáltat a felhasználónak, és karbantartónak, hogy a FluiLub készüléke problémamentesen mûködik.

13. ábra: Összefoglaló nézet

9.3. Általános információk

Rendszerkövetelmények:

  • IBM-kompatibilis számítógép
  • 8 MB RAM
  • Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7
  • CD/DVD meghajtó