FLUITRONIC 4154.100

KEZELÉSI LEÍRÁS

1. Alkalmazás

A FluiLub vezérlõegység nyomkarimakenõ berendezések vezérlésére szolgál.

A funkciók, és beállítási lehetõségek a választható alkalmazások összes területét átfogják, és biztosítják a legjobb üzemeltetési feltételeket.

A következõ leírás kivonatosan tartalmazza a felhasználási és beállítási lehetõségeket, és a vezérlõkészülék fõbb jellemzõit.

Nyomkarima kenés:

Feladat:

vasúti jármûvek nyomkarimáinak idõ-, út-, illetve ívfüggõ kenését végzõ berendezés vezérlése.

1.1 Funkciók

1.1.1 Feltöltés

– A csõvezeték kenõanyaggal történõ feltöltése üzembe helyezéskor illetve tisztításkor az S2-es nyomógombbal.

– 10-100 feltöltési ciklus beállító kódkapcsoló SW3, 4 – 6-os kapcsolók.

– Folyamatos feltöltés beállítása a B10 kapcsolással a 2X-jelü csatlakozónál.

– Szünetidõ beállító kódkapcsoló SW3, 7 + 8-os kapcsolók.

– Üzemidõ (kifúvási idõ) beállító kódkapcsoló SW2, 4 – 8-as kapcsolók.

1.1.2 Tisztítás

– A tisztítás a kiegészítõ Y3-as mágnesszeleppel illetve az S1 és S2 nyomógombok egyidejû megnyomásával indítható

– 10-100 feltöltési ciklusszám beállítása az SW3-as kódkapcsoló 4 – 6 kapcsolóival.

– Szünetidõ beállítása az SW3-as kódkapcsoló 7 – 8 kapcsolóival.

– Üzemidõ (kifúvási idõ) beállítása az SW2-es kódkapcsoló 4 – 8 kapcsolóival.


2. Beépítés

Az alapváltozatnál a vezérlõegység a központi kenõkészülékbe van beépítve, illetve bekábelezve. A vezérlõegység beépíthetõ meglévõ kapcsolószekrénybe, vezérlõpultba, szabványos elosztósínre. A beépítéskor biztosítani kell a vezérlõegység könnyû kezelhetõségét, beállíthatóságát.

Mûködtetõ feszültség 24 V DC, 12 – 40 V megengedett feszültségtartománnyal. Ettõl eltérõ tápfeszültség esetén a 24 V DC szekunder feszültséget valamilyen hálózati leválasztó egységen keresztül biztosítani kell. Speciális feszültségre hálózati leválasztóegység beépíthetõ a központi kenõkészülékbe.

2.1 Beépítési méretek:


3. Mûszaki adatok

Villamos mûszaki adatok

Feszültség ellátás:
 24 V DC

Megengedett feszültségtartomány: 12- 40 V DC

Áramfelvétel: 0,7 A (teljes kihasználtságnál)

Felvett teljesítmény: 18 W (teljes kihasználtságnál)

Kimenetek az 1X csatlakozónál: (Y1-Y4)


Üzemi feszültség: 24 V DC

Kapcsolási teljesítmény: 100 W

Hibajelzés „ERROR” az 1X csatlakozónál: 1 váltóérintkezõ

Bemenetek a 2X csatlakozónál (B1-B10)

Vezérlõ feszültség: 24 V DC

Vezérlõ áram a bemeneteknél: 7 mA 24 V-nál

Általános mûszaki adatok:

Környezeti feltételek: -20°C-tól +60°C-ig, Relatív páratartalom: 10-90%-ig

Védettség: IP41

3.1 Készülék felépítés

A csatlakozókat, kapcsolókat, nyomógombokat tartalmazó vezérlõegység egy alumínium lemezekbõl összeállított házban van elhelyezve az alábbi kivitelben:

3.2 Feliratozás

1X: Csatlakozó 1


OUTPUT: Kimenetek: Tápfeszültség, mágnesszelepek, és hibakijelzés

2X: Csatlakozó 2

INPUT: Bemenetek B1-tõl B10-ig a berendezés jeleinek kiértékeléséhez

CHECK: Diagnosztikai csatlakozó

SW1 – SW4 Kódkapcsolók az üzemi paraméterek beállításához

FUNCTION OK:
 Üzemi kijelzések

S1 nyomógomb: Hibajelzés törlés és üzemmód visszaállítás

S2 nyomógomb: Feltöltési üzemmód indítása üzembe helyezéshez

S1-, és S2 nyomógombok: A berendezés tisztítása

3.3 Kijelzõk

3.4 Nyomógomb funkciók

S1 RESET:

1. Egy hibajelzés visszaállítása
2. Egy kenési ciklus elindítása
3. Feltöltési üzemmód leállítása
4. Tisztítási üzemmód leállítása

S2 FILLING:
5. A csõvezeték feltöltésének elindítása üzembe helyezéskor, vagy tisztítási üzemmód után

S1+S2 CLEANING:
6. Tisztítási üzemmód elindítása egy Y3-jelü mágnesszeleppel

3.5 Csatlakoztatás

Az 1X-es „OUTPUT” csatlakozás tartalmazza a hálózati csatlakozókat az Y1-Y4 mágnesszelepek vezérléséhez, illetve a hibajelzés kimenetét „ERROR”. A 3-6-os kimenetek a pozitív kimenetek a mágnesszelepekhez. A 2X-es „INPUT” csatlakozás tartalmazza a vezérlési-, és ellenõrzõ bemeneteket.

3.5.1 Villamos csatlakoztatási rajz:

3.5.2 1X csatlakozó:

Netz: 24 V DC tápfeszültség csatlakoztatás

Y1: Mágnesszelep vezérlés a kenõpumpa mûködtetéshez

Y2:
 Mágnesszelepvezérlés a kilevegõzéshez

Y3: Mágnesszelep vezérlés a tisztítási üzemmódhoz

Y4: Mágnesszelep vezérlés a pumpa átkapcsoláshoz

ERROR: Hibakijelzõ relé, hibamentes üzemnél meghúzva, hiba esetén elejtve

3.5.3 2X csatlakozó:

B1: Ütemvezérlés-számláló bemenet, és szünetidõ blokkolás

B2: Szállított mennyiség ellenõrzés 1-es kenõpumpa

B3: Szállított mennyiség ellenõrzés 2-es kenõpumpa

B4: Kenõanyagtartály kenõanyagszint ellenõrzés

B5: RESET

B6: Üzemidõ (kifúvási) blokkolás

B7: Levegõmennyiség ellenõrzés

B8:
 Balosív bemenõjel

B9: Jobbosív bemenõjel

B10: Csõvezeték kenõanyaggal feltöltése

3.5.4 Megjegyzések a B1 – B10 vezérlési pontokhoz (2X csatlakozó):

B1 bemenet:
Ütemvezérléses üzemmódban az ütemszámláló az érintkezõ minden egyes zárásánál eggyel feljebb lép.

Idõfüggõ vezérlés esetén az érintkezõ zárásakor az idõérzékelés blokkolva. Az érintkezõ nyitásakor az idõérzékelés újra indul.

B2 bemenet:
A szállított mennyiség ellenõrzõ jele dinamikusan kerül kiértékelésre. Az érintkezõnek üzemidõ alatt zárnia, a következõ szünetidõ alatt nyitnia kell.

B3 bemenet:
A funkció a B2-vel megegyezik, de csak arra az esetre, ha 2 pumpa vezérlését kell elvégezni. A B2-, és B3-bemenet egyszerre kerül lekérdezésre és foglaltság esetén egymással csereszabatosak.

B4 bemenet:
A kenõanyagszint ellenõrzõ minimálszint kapcsolójának érzékeléséhez. Minimálisnál magasabb kenõanyagszint esetén állandóan zárva. Amennyiben nincs nívókapcsoló beépítve, úgy a B4-es bemenetet +24 V-tal át kell hidalni. A kenõanyagtartály feltöltésekor az érzékelõ a zavarjelzést önmûködõen törli, és kenõimpulzust indít el.

B5 bemenet:
A vezérlõegység homloklapján levõ S1-es „RESET”-gombbal párhuzamosan egy külsõ „RESET” nyomógomb csatlakoztatható, illetve alkalmazható (beépíthetõ).

B6 bemenet:
Amennyiben az üzemidõ blokkolás érintkezõje a szünetidõ alatt záródik, vagy elértük a beállított ütemszámot, úgy a pumpa Y1-es mágnesszelepének vezérlése csak akkor indul újra, ha az érintkezõ újra nyit.

B7 bemenet:
Az opcionálisan alkalmazható levegõmennyiség ellenõrzés érintkezõje, – amely a porlasztott levegõ vezetékébe kerül beépítésre,- zár, ha az üzembe helyezés során programozott levegõmennyiség elérésre kerül. Újra zár, ha a levegõtáplálás megszûnik, (szünet).

B8 bemenet:
Ívfüggõ vezérlés esetén, ha a balos ívben az ívérzékelõ érintkezõje zár, akkor a bal oldali szórófejekhez rendelt (Y1/1)-es pumpa vezérlésre kerül az Y4-es irányváltó mágnesszeleppel együtt.

Amennyiben nem irányfelismerõ rendszerrel ellátott ívérzékelõ van beépítve (a kezelési utasításban ismertetésre nem kerülõ funkció), úgy mindkét oldali szórófejeknél a kenés mûködik. A vezérlés a B8-, vagy B9-nél választhatóan történhet.

B9 bemenet:
Ívfüggõ vezérlés esetén, ha a jobbos ívben az ívérzékelõ érintkezõje zár, akkor a bal oldali szórófejekhez rendelt (Y1/2)-es pumpa vezérlésre kerül. Amennyiben nem irányfelismerõ rendszerrel ellátott ívérzékelõ van beépítve (a kezelési utasításban ismertetésre nem kerülõ funkció), úgy mindkét oldali szórófejeknél a kenés mûködik, az Y4-es mágnesszelep vezérlése kimarad. A vezérlés a B8-, vagy B9-nél választhatóan történhet.

B10 bemenet:
Külsõ nyomógomb B10-es bemenethez csatlakoztatásával, illetve az érintkezõ zárásával a csõvezeték feltöltése az elõre beállított ciklusszámmal megindul. A feltöltés az érintkezõ nyitásával megszakad. Ha a feltöltést az S2-es nyomógombbal indítottuk el, úgy a B10-es érintkezõ nyitása után a beállított ütemszám végrehajtódik. A feltöltés az S1-es „RESET” gombbal megszakítható. A bemenethez csatlakoztatott külsõ nyomógombbal álló jármûnél próbakenés végezhetõ, a szórófej helyes beállításának, illetve a helyes mûködés ellenõrzésének érdekében. Kenés akkor indítható, ha az üzemidõ B6 érintkezõje ekkor zárva van. A kenés akkor szakad meg, ha a vezérlõegységhez „üres” jelzés érkezik. A többi funkció ellenõrzése ilyenkor blokkolva van.

Választhatóan a B1-B10 bemeneteknél alkalmazható potenciálszabad csatlakoztatás, vagy pnp leválasztó kapcsolással. A GND-jelû pontokat a leválasztó pnp kapcsolástól a 2X-24-es ponthoz kell kötni.

A B1-B10 bemenetek +24 V DC bekötése más feszültségforrásról nem megengedett!


4. Alkalmazható üzemmódok

Nyomkarima kenés

A következõ séma egy külsõ levegõellátású, szállított mennyiség-, és opcionális levegõmennyiség ellenõrzéssel ellátott nyomkarima kenõ berendezés felépítését mutatja.

4.1 Berendezés sémák

Kenõpumpa irányfüggõ vezérlése:

4.2 Folyamatdiagram

A vezérlés a berendezés bekapcsolása után kb. 1 perccel aktivizálódik. Ezalatt az idõ alatt (ha be van építve) a kenõanyag szint, a pumpa ellenõrzésre kerül.

Az elõkészületi idõ lefutása után a beállított üzemidõ, szünetidõ illetve az útfüggõ kenési üzemmód üzemkész, útjel esetén a távolságmérés indul.

Ha a B6 zárva bekapcsolt berendezésnél, úgy a kenési impulzus tiltva, az üzemidõ vezérlés csak nyitott érintkezésnél aktív. Ezzel a kapcsolással lehet, pl. a szórási folyamatot egy adott sebesség alatt, vagy a jármû álló helyzeténél blokkolni.


5. Kódkapcsoló SW1 (Szünetidõ)

A szünetidõ az az idõ, amikor a pumpa levegõsen nincs mûködtetve (két üzemidõ között). A szünetidõt az SW1-es kódkapcsoló csoporttal lehet beállítani. Az SW1-es kapcsolócsoportnál csak akkor aktív az „idõ” üzemmód, ha az 1-es kapcsoló ki-, „OFF” állásban van. Az idõtartamot a 2-4 kapcsolókkal, a lezárási idõt az 5-8 kapcsolókkal állíthatjuk be. Ha az 5-6 kapcsolók nem „ON”-állásban vannak úgy az alapérték (alapidõ) érvényes. Az 5-8 kapcsolókkal lehet a teljes idõt beállítani.

Beállítási példa: szünetidõ 1 perc (60 mp)

Példa 1: kapcsoló 3, 6 (20 mp) és 7 (40 mp) „ÖN” összesen 60 mp

Példa 2: kapcsoló 2, 3 és 6 (60 mp) „ÖN” összesen 60 mp

5.1 Beállítási táblázat (Szünetidõ)

5.1.1 Kódkapcsoló SW1 (Szünetütem)

A szünetütem az az ütemszám, amikor a bekapcsolt berendezés esetén a pumpa nincs levegõs mûködtetés alatt. A szünetütemszámot az SW1-es kódkapcsoló csoportnál lehet beállítani. A szünetütem üzemmód csak abban az esetben aktív, ha az SW1-es kapcsolócsoport 1-es kapcsolója „ON”-állásban van. A 2-4-es kapcsolókkal az ütemtartalmat, az 5-8 kapcsolókkal az össz. ütemszámot lehet beállítani. Ha az 5-6 kapcsolók nincsenek „ON”-állásban, úgy az alapérték érvényesül. Az 5-8 kapcsolók adják meg az összes ütemszámot.

Beállítási példa: szünetütemszám 60 ütem

Példa 1: kapcsoló 1, 2, 6 (20) és 7 (40) „ON” összesen 60 ütem

Példa 2: kapcsoló 1, 3 és 6 (60) „ON” összesen 60 mp

5.2 Beállítási táblázat (Szünetütem


6. Kódkapcsoló SW2 (Üzemidõ)

Az üzemidõ a berendezés mûködése során az az idõ, amikor a pumpa levegõsen mûködtetésre kerül, és kifúvás van a szórófejeknél. Az üzemidõ az SW2 kódkapcsoló csoport 4-8 kapcsolóival állítható be.

Beállítási példa: üzemidõ 12 mp

Beállítás: kapcsoló 4 „ON” = alapérték

6.1 Beállítási táblázat (Üzemidõ)

6.2 Kódkapcsoló SW2 (Ellenõrzés)

Az üzem közbeni ellenõrzõ üzemmódok beállítása az SW2-es kódkapcsoló csoport 1-2 kapcsolóival történhet.

6.3 Szállított kenõanyag ellenõrzés

A kenõberendezés felszerelhetõ szállított kenõanyag ellenõrzéssel, amely a pumpa által továbbított kenõanyag impulzusát mûködés közben ellenõrzi. Az ellenõrzésre felszerelt berendezésnél a pumpa mûködésekor a kenõanyagot egy speciális érzékelõ kapcsoló érzékeli.

A kapcsoló által küldött jelet a vezérlõegység érzékeli. Zavart érzékel a vezérlõegység, ha a mûködés során a speciális kapcsoló nem kapcsol be, illetve ki. Két szivattyúval mûködõ irányfüggõ nyomkarima kenés esetén mindkét pumpa felszerelhetõ szállított kenõanyag ellenõrzéssel. Ez az érzékelés hibajelzést ad akkor is, ha a kenõanyagtartály üres és ezért nem érzékelhetõ kenõanyag kiáramlás. Amennyiben a kenõanyagtartály el van látva minimális kenõanyagszint kapcsolóval, úgy ez a teljes leürülés elõtt ad hibajelzést.

A szállított kenõanyag ellenõrzõ üzemmód nem üzemel, ha az SW2-es kapcsolócsoport 1-es kapcsoló „OFF”-állásban van.

Az SW2-es kapcsolócsoport 1-es kapcsoló „ON” állásánál a szállított kenõanyag ellenõrzõ kapcsolótól jövõ jele a vezérlõegységben kiértékelésre kerül.

6.4 Levegõmennyiség ellenõrzés

A kenõberendezés pumpa elõtti légvezetékébe, egy, a szórófejekhez jutó levegõmennyiséget érzékelõ levegõátfolyás érzékelõ opcionálisan beépíthetõ. A levegõmennyiség érzékelés programozható, amelynek beállításához használja a külön kezelési leírást. A levegõmennyiség kb. 10-20 %-os csökkenése esetén – amely az érzékelõ beállított pontosságától függ – az érzékelõ zavarjelzést ad. Az érzékelõnek üzemidõ alatt zárva-, a szünetüzem alatt nyitva kell lennie.

A levegõmennyiség ellenõrzõ üzemmód nem üzemel, ha az SW2-es kapcsolócsoport 2-es kapcsoló „OFF”-állásban van.

Az SW2-es kapcsolócsoport 2-es kapcsoló „ON” állásánál a levegõmennyiség ellenõrzõ kapcsolótól jövõ jele a vezérlõegységben kiértékelésre kerül


7. Feltöltés, tisztítás


7.1 Kódkapcsoló SW3 (feltöltési-, tisztítási üzem)

Az üres csõvezeték gyors feltöltéséhez üzembe helyezésnél, tisztításkor a vezérlõegység programozható feltöltõ üzemmódot biztosít.

A feltöltõ üzemmód az SW3-as kódkapcsoló csoport 4-6 kapcsolóival állítható be. Ez az üzemmód aktivizálható akkor is, ha a B6 zárva van.

A feltöltõ üzemmód az S2 „FILLING”-nyomógombbal történhet a vezérlõegység elõlapján.

A vezérlõegység feltöltési üzemmódnál az Y1-, és Y2 kimeneteket mûködteti. Két pumpa esetén a vezérlõegység elõször az 1-es pumpát, majd a 2-es pumpát mûködteti az Y4-es kimenetre kapcsolt váltószelep mûködtetésével. Az ütemszám mindkét pumpánál az elõre beállított értékkel megegyezik. Amennyiben a pumpába kenõanyagszint ellenõrzõ kapcsoló be van építve, úgy ez a feltöltési üzemmódnál, a minimális kenõanyagszintnél a mûködtetést leállítja. Tartós feltöltés a B10 bemenet bekapcsolásával lehetséges. Az érintkezõ nyitása esetén a feltöltés megszakad.

Amennyiben a feltöltési üzemmódot elõzõleg az S2 „FILLING” nyomógombbal indítottuk el, a B10 bemeneti pont nyitása után is az elõre programozott feltöltési ciklusszám végrehajtódik. Az S1 „RESET”-gombbal a feltöltési üzemmód megszakítható.

Két pumpával mûködõ berendezés esetén a vezérlõegység a B10 bemeneti ponton a pumpákat felváltva vezérli. Tisztítóegység beépítése esetén, a tisztítási ciklusszám az SW3-as kódkapcsoló csoport 4-6 kapcsolókkal állítható be.

A tisztítási üzemmód az S1-S2 „RESET+FILLING” nyomógombok egyidejû megnyomásával indítható el. A vezérlõegység tisztítási üzemmódnál egy, az Y3 kimenetre kapcsolt mágnesszelepet mûködtet.

Amennyiben a berendezés két pumpával üzemel, úgy a vezérlõegység elõször az 1-es-, utána a 2-es pumpát mûködteti az Y4-es kimenet vezérlésével, az elõre beprogramozott ciklusszámmal. Ha a tisztítás alatt a berendezést valamilyen okból kikapcsoljuk, úgy a visszakapcsolás után a vezérlõegység a tisztítási folyamatot az elõre beprogramozott ciklusszám lefolyásáig folytatja. Ha a tisztítási üzemmód kikapcsolása után a B10 bemenettel a tartós feltöltés kerül elindításra, a tisztítási üzemmód után közvetlenül a feltöltés elindul. A feltöltési és tisztítási folyamatot az S1-es „RESET”-nyomógombbal megszakíthatjuk.

7.2 Beállítási táblázat (feltöltési-, tisztítási üzem)

7.3 Üzemidõ beállítása a feltöltéshez, tisztításhoz

A feltöltési-, és tisztítási üzemmódban ugyanaz az üzemidõ beállítás érvényes, mint a normál kenési üzemmódnál. Az üzemidõ beállítását a táblázat alapján, az SW2-es kapcsolócsoport 4-8 kapcsolókkal végezheti el.

7.4 Szünetidõ beállítása a feltöltéshez, tisztításhoz

A csõvezeték feltöltése illetve a tisztítási folyamat felgyorsítása érdekében az SW3 kapcsolócsoport 7-8 kapcsolóival a következõ szünetidõt lehet beállítani:

8. Kijelzések, hibajelzések

Javítás, szervizelés, alkatrész utánpótlás:

Amennyiben a készülék valamely eleme meghibásodik vagy megsérül, a képviselet szakmûhelyében lehetõség van a berendezés javítására, illetve bármilyen tartozék megrendelésére.